Muzikál DJKT vypisuje konkurz pro dívky na role teenagerů v připravované české premiéře brodwayského muzikálu Fun Home v režii Lumíra Olšovského. Konkurz se koná v pátek 29. října 2021 od 17.00 (náhradní termín v neděli 7. listopadu 2021 od 10.00) v budově Nového divadla.

ALISON (TEENAGER)

čerstvá vysokoškolačka, inteligentní, sečtělá, společensky nemotorná, objevující vlastní city a sexualitu

Požadavky: vzhled cca 17–20 let, klukovský typ výhodou, herecké a pěvecké nadání, pěvecký rozsah g–E2

JOAN

první přítelkyně Alison po nástupu na vysokou, básnířka, feministka, aktivistka, vyrovnaná, se suchým humorem, nemající problém s vlastní neobvyklou osobností

Požadavky: vzhled 18–22 let, výrazná osobnost, důraz zejména na herecký projev, pěvecký rozsah g–D2

Podmínky a požadavky:

  • korepetice od prosince 2021, zkoušky od ledna 2022
  • uchazečky si připraví vybrané konkurzní písně (notový materiál bude zaslán po přihlášení)
  • uchazečky či jejich zákonní zástupci zašlou e-mail s fotografií, datem narození a uvedením dosavadních uměleckých zkušeností na e-mail muzikal@djkt.eu nejpozději do středy 27. října 2021
  • uchazečky či jejich zákonní zástupci berou účastí na vědomí, že konkurz bude z pracovních důvodů zaznamenáván a záznam může být poskytnut majitelům licence ke schválení obsazení
  • vyhlašovatel si vyhrazuje právo uchazečku ke konkurzu nepřizvat

Dále soubor muzikálu DJKT hledá sbormistra nebo sbormistryni.

Přijímací pohovory proběhnou v úterý 23. listopadu 2021 v budově Nového divadla.

Podmínky a požadavky:

  • dobrý hudební sluch
  • schopnost čtení klavírního výtahu a partitury
  • hra na klavír
  • schopnost vést kolektiv
  • chuť podílet se na tvorbě a zkvalitňování muzikálového repertoáru Divadla J. K. Tyla

Předchozí zkušenosti jsou vítány. Součástí pohovorů bude prověření zmíněných dovedností.

Nástup od ledna 2022.

Uchazeči zašlou e-mail s profesním životopisem vč. uvedení dosavadních uměleckých zkušeností a kontaktních údajů na e-mail muzikal@djkt.eu nejpozději do pátku 19. listopadu 2021.