Foto: Vítězslav Sladký

16. říjen byl nejen Světovým dnem záchrany života. Ve Velkém divadle v Plzni také koncertovala Hudba Hradní stráže a Policie České republiky pro zaměstnance záchranných složek, tedy zdravotníky, hasiče a policisty.  Uskutečnil se zde Koncert pro IZS Plzeňského kraje, jehož úvod patřil nejen hejtmanovi Plzeňského kraje Rudolfovi Špotákovi, ale také šéfům, tedy ředitelům či velitelům jednotlivých složek IZS. Za zdravotnickou záchrannou službu promluvil její ředitel Pavel Hrdlička: „Jsem nesmírně rád, že se nesetkáváme jen u nehod a jiných tragédií, ale také zde, v tomto krásném stánku umění. Doufám, že si koncert všichni užijeme, a nepůjde tentokrát o život,“ uvedl po předehře orchestru doktor Hrdlička.

A pak už večer patřil hudbě. V první části zazněly zejména nesmrtelné skladby z pera Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce nebo Jiřího Šlitra, tedy autorů, kteří měli z těch českým snad nejblíže našlápnuto k broadwayskému úspěchu, nebýt 2. světové války a následné geopolitické situace. Hity Osvobozeného divadla i populárního Semaforu zahrál orchestr vedený přesnými gesty  plk. Jana Zástěry neuvěřitelně energicky, s řadou klarinetových, trubkových a saxofonových sól. V nesmrtelných písních se zaskvěli i oba sólisté slavnostního večera, sopranistka Gabriela Urbánková a zpěvák a muzikálový herec Tomáš Savka, čerstvý držitel Ceny Thálie v kategorii muzikálu a operety.

V druhé části pak zazněly melodie ze zahraničních muzikálů a filmů či populární melodie Franka Sinatry. Ke strhujícím písním patřila i slavná skladba Buenos Aires z Lloyd Webberovy Evity. Oba zpěváci, podpoření rytmicky přesným orchestrem, sklízeli po každé písni bouřlivé ovace. Koncert tedy nebyl jen zdvořilostním poděkováním složkám IZS, ale měl i výbornou profesionální a uměleckou úroveň.

Foto: Vítězslav Sladký

Hudba Hradní stráže a Policie ČR začala psát svou historii už v roce 1945. Mezi prvořadé povinnosti Hudby Hradní stráže a Policie ČR patří zajištění hudebního doprovodu při všech státních ceremoniích na Pražském hradě. Hudebně doprovází především průběh státních návštěv prezidentů a čelních představitelů zemí pozvaných prezidentem republiky, a také se účastní spolu s čestnou jednotkou Hradní stráže nástupních audiencí velvyslanců. Doprovází taktéž slavnostní protokolární okamžiky při Řádových dnech ve Vladislavském i Španělském sále Pražského hradu. Účastní se rovněž řady protokolárních i pietních aktů na zámku v Lánech. Během 70 let trvající historie tohoto tělesa se vystřídaly na jednotlivých pozicích v Orchestru celé generace vynikajících hráčů a sólistů a v čele stanuly výrazné osobnosti našeho kulturního života. Po celou dobu svého trvání se orchestr kromě svých povinností věnuje také koncertní a nahrávací činnosti. Na realizaci mnoha projektů spolupracoval s nositeli zvučných jmen, například dirigenty Jindřichem Pravečkou, dr. Václavem Smetáčkem či Liborem Peškem. Ze sólistů to byli např. Eduard Haken, Beno Blachut, Dalibor Jedlička, Pavla Břínková, Jana Jonášová, Jiřina Marková, Simona Houda-Šaturová. Rovněž z populární hudby lze jmenovat výrazné osobnosti, které spolupracovaly s orchestrem – Lucie Bílá, Bára Basiková, Petra Janů, Milan Chladil, Karel Hála, Tomáš Savka a mnoho dalších. Více než desetkrát byl orchestr hostem Mezinárodního festivalu Pražské jaro. Hudba Hradní stráže a Policie ČR navštívila při svých koncertních zájezdech téměř dvacet zemí Evropy i Asie a v roce 2002 navštívila USA, kde koncertovala v New Yorku ve slavné Carnegie Hall. Pravidelně koncertuje v Německu, Rakousku nebo Itálii. 

Záchranářům z různých složek IZS koncert přinesl nejen krásný zážitek, ale také možnost setkat se mimo výkon své profese. A bavili se vskutku královsky…!

Foto: Eva Niemetzová