Slezské divadlo v Opavě uvede nadcházející neděli známou klasickou operetu Boccaccio, kterou zkomponoval Franz von Suppé na libreto F.Zella /vlastním jménem Camillo Walzel/ a Richarda Genée. V titulní roli se představí Zdeněk Kapl.

FRANZ VON SUPPÉ
Rakouský hudební skladatel belgického původu Franz von Suppé /1819-1895/ patří spolu s Johannem Straussem ml. a Carlem Millöckerem k nejúspěšnějším autorům zlatého věku vídeňské operety. Celkově pro divadlo zkomponoval téměř 300 prací, z nichž do současnosti přežilo jen několik operet. Pocházel z belgické rodiny, která se přestěhovala nejprve do italského města Cremona a později do Splitu, kde se jeho otec stal okresním komisařem. Jeho matka pocházela z česko-polské rodiny žijící ve Vídni. Mládí prožil v Zadaru, kde se učil hře na flétnu a zpíval v pěveckém sboru. Hudební teorii jej učil místní vojenský kapelník. Už ve třinácti letech napsal první mši a několik písní. Jeho vzdáleným strýcem byl slavný operní skladatel Donizetti, se kterým se však rodina nestýkala. Jeho otec neměl pochopení pro synovy hudební ambice a přál si, aby vystudoval práva. Souběžně mladý Franz studoval hudební teorii. Po smrti otce v roce 1835 se rodina přestěhovala do Vídně. Zde jej naopak matka nutila studovat polytechniku. Pokračoval také ve studiu hudby a pokoušel se komponovat opery. Tehdy složil například opery Virginia a Gertruda z Valle, které nebyly provedeny. Jako dirigent se však skvěle osvědčil, když v roce 1842 dirigoval operu Nápoj lásky svého slavného příbuzného, s nímž se nakonec spřátelil. V revolučním roce 1848 zkomponoval hymnickou píseň Das ist mein Österreich, která se stala druhou rakouskou hymnou. Po příchodu Offenbachových operet do Vídně vycítil nové možnosti děl skládajících se z příjemných melodií, rychlých rytmů, zpěvu, tance a jisté lehkovážnosti. V roce 1860 měla premiéru jeho první opereta Dívčí škola (Das Pensionat), která už zaznamenala jistý úspěch a znamenala vlastně zrod vídeňské operety. Následovaly další velmi významné operetní opusy – jednoaktovka Krásná Galathea /v HdK byla kdysi doplněna o další písně a uvedena v celovečerní úpravě/, Lehká kavalérie, Fatinitza, Boccaccio, Dona Juana nebo Honba za štěstím. K operetám psal obvykle nesmírně působivé a rozsáhlé předehry, které často provádí samostatně řada symfonických a lázeňských orchestrů. Nesmrtelnými se staly zejména ouvertury z operet Lehká kavalérie, Král a uhlíř a Krásná Galathea.

Boccaccia začal Suppé psát v roce 1878. Libreto napsali pánové Zell a Genée, tehdejší velkovýrobci operetních libret. Titulní postavou je Boccaccio, autor Dekameronu. Děj čerpá z jeho novel, odráží některé skutečnosti z autorova života a zároveň nám idylickým způsobem odhaluje počátek slavného období italské renesance- pověstné quattrocento- 14. století. Autoři libreta použili atributy Dekameronu – lechtivý humor, pikantní finesy, sarkastické zobrazení společnosti vážených měšťanů. Opereta má dva dějové plány. V prvním je Boccaccio pronásledován za své novely skoro všemi muži Florencie, kteří omylem potrestají výpraskem místo něho palermského prince a vévodu. V druhém plánu sledujeme lásku Boccaccia k Fiamettě, která si má vzít za muže palermského prince. Nakonec vše dobře skončí. Téma lásky nebo spíše erotického dobrodružství spojuje i další postavy příběhu. Opereta s prvky opery je velmi náročná interpretačně. Všeobecné známosti se těší hlavně vstupní píseň titulního hrdiny, ovšem i další melodie – valčíky, písně i tarantely si i dnes jistě najdou vděčné posluchače.

GIOVANNI BOCCACCIO
Italský básník a novelista Giovanni Boccaccio /1313-1375/ je všeobecně považován za zakladatele italské umělecké prózy. Již v mládí byl otcem poslán do Neapole za obchodem. Díky svému uměleckému nadání se ocitl na dvoře neapolského krále Roberta I. z Anjou. Za jeho vrcholné dílo je považován známý cyklus Dekameron. Vznikl mezi roky 1348 až 1353. Jedná se o soubor sta novel převážně s erotickým zaměřením. Příběhy jsou ve stejném poměru rozděleny do deseti dní (deka = deset; odtud také název cyklu). Své zážitky vypráví deset mladých lidí (7 žen a 3 muži), kteří utekli z města na venkov, aby se zachránili před morem, který vypukl ve Florencii roku 1348.

Premiéra operety Boccaccio Franze von Suppé na scéně Slezského divadla v Opavě se uskuteční v neděli 19.dubna od 19 hodin.

Inscenátorský tým:
Dirigent: Karel Mládek j.h.
Režie: Jana Andělová – Pletichová
Choreografie: Jiří Kyselák j.h.
Scéna: Martin Víšek j.h.
Kostýmy: Eliška Zapletalová j.h.

Osoby a obsazení:
Bocccaccio: Zdeněk Kapl
Pietro, palermský princ: Roman Harok j.h., Martin Štolba j.h.
Scalza, lazebník: Martin Táborský j.h.
Beatrice, jeho žena: Katarína Jorda Kramolišová, Olga Procházková
Lambertuccio, kořenář: Vladimír Němec j.h.
Peronella, jeho žena: Šárka Maršálová
Fiammetta, jejich schovanka: Tereza Kavecká, Terezie Švarcová j.h.
Lotteringhi, bednář: Petr Mrcek, Michal Pavel Vojta
Isabella, jeho žena: Ilona Kaplová, Zdenka Mervová
Checco, žebrák: Dalibor Hrda, Evžen Trupar j.h.
Leonetto, student: Roman Cimbál
Neznámý (Vévoda): Martin Šujan, Jaroslav Marek
Prodavač novel: Peter Soós, Martin Šujan
Majordomus: Jaroslav Velička
Toffano, student: Daniel Wariš