Nový autorský muzikál Divá Bára zazní zítra poprvé na Hudební scéně Městského divadla v Brně. Jeho tvůrci, libretista Milan Uhde a hudební skladatel Miloš Štědroň přitom trvale patří k ikonám nejen brněnské divadelní scény. Vytvořili společně řadu legendárních inscenací, od Balady pro banditu až po po dva tituly napsané pro MdB, Nana a Červený a černý. K osvědčenému týmu se tentokrát přidal další hudební skladatel, Leoš Kuba.

Milan Uhde se narodil 28. července 1936 v Brně, absolvoval obor čeština – ruština na Filozofické fakultě. V letech 1958–1970 byl redaktorem literárního časopisu Host do domu, v letech 1972–1989 pak nesměl publikovat. Po sametové revoluci se stal ministrem kultury, v letech 1992–1996 byl předsedou Poslanecké sněmovny. Od roku 1998 tvoří jako novinář, spisovatel a dramatik na volné noze. Zároveň externě vyučuje na JAMU v Brně a na Literární akademii v Praze. Ze čtyř desítek her vstoupila do širšího povědomí jeho satirická kabaretní prvotina Král-Vávra (1964), pod cizím jménem publikovaná Balada pro banditu, Pohádka máje (obojí s hudbou Miloše Štědroně), Zvěstování aneb Bedřichu, jsi anděl, z nejnovějších textů pak zmíněné muzikálové libreto Nana (podle Zolova románu, 2004) či komedie Zázrak v černém domě (2007). Od roku 2011 je Milan Uhde předsedou Rady České televize.

Miloš Štědroň se narodil 9. února 1942. Pochází z hudební rodiny, sám vystudoval muzikologii a bohemistiku na Filosofické fakultě University J. E. Purkyně v Brně. Kompoziční vzdělání si doplnil v letech 1970 až 1972 postgraduálním studiem experimentální a elektroakustické hudby na Janáčkově akademii múzických umění a studijními pobyty v Belgii, Nizozemí, Německu a ve Vídni. Dlouhodobě se věnuje padagogické činnosti, v roce 1994 byl na Masarykově univerzitě jmenován profesorem. Teorii skladby a další předměty vyučuje také na Janáčkově akademii múzických umění. Je autorem řady hudebních publikací, píše orchestrální skladby, komorní opery i filmovou hudbu. Pro divadlo napsal nejen muzikály Balada pro Banditu, Červený a černý, Nana a Divá Bára, ale také několik scénických hudeb k inscenacím baletním a činoherním.

Milan Uhde, Miloš Štědroň, Leoš Kuba: DIVÁ BÁRA

Režie: Juraj Nvota
Hudební nastudování: Ondřej Tajovský
Dirigent a hudební supervize: Karel Cón
Dramaturg: Jan Šotkovský
Choreografie: Hana Litterová
Scéna: Tomáš Rusín
Kostýmy: Zuzana Štefunková – Rusínová
Sbormistr: Karel Škarka

Osoby a obsazení:

Bára: Andrea Březinová
Ondřej Vlček: Vojtěch Blahuta
Myslivec: Stano Slovák / Dušan Vitázek
Eliška: Marta Prokopová
Pavel: Aleš Slanina
Starosta: Igor Ondříček
Starostová: Jana Musilová
Farář: Jan Mazák
Pepinka: Lenka Janíková
Jakub, pastýř: Ladislav Kolář
Správce Sláma: Viktor Skála
Jíra, chlapec: Jakub Zedníček
Vlček, kostelník: Karel Mišurec
Vlčková: Lenka Bartolšicová
Kroupa: Miloslav Čížek

Premiéra 24. března na Hudební scéně MdB

Foto: Jef Kratochvil, Tino Kratochvil

1) Andrea Březinová a Aleše Slanina
2) Andrea Březinová, Stano Slovák, Igor Ondříček a Aleš Slanina
3) Andrea Březinová a company
4) Aleš Slanina s Martou Prokopovou
5) Viktor Skála, Lenka Janíková a Jan Mazák