Ve čtvrtek 18. května v Novém divadle v Plzni vystoupí s Plzeňskou filharmonií a pod taktovkou Tomáše Braunera držitelé prestižního ocenění Plzeňský Orfeus, které udílí Nadace 700 let města Plzně nadaným, které udílí Nadace 700 let města Plzně nadaným studentům za úspěchy na poli klasické hudby. Současně je čtvrteční koncert poctou známému západočeskému skladateli Jiřímu Štěpánkovi.

Laureátem Plzeňského Orfea za rok 2016 je houslista Kryšfot Kohout, který studuje na plzeňské konzervatoři pod vedením Radky Beranové. Plzeňský Orfeus junior měl pro rok 2016 tři nominované a cenu získali všichni. Klavíristé Jan Dolejš a Jana Škarbanová, oba studenti Aleny Tupé, a akordeonistka Daniela Holá studující u Věry Blaškové. V jejich podání zazní díla našich i světových komponistů, některá z nich pro vystoupení s Plzeňskou filharmonií aranžoval Tomáš Ille.

Koncert zahájí Pohádková svita Tomáše Illeho komponovaná podle melodií z českých filmových pohádek. Věra Blašková přednese Suitu pro akordeon a orchestr Jurgena Schmiedera. Jana Škarbarová Sonátu č. 7 G dur Jiřího Antonína Bendy a Fantasii Fryderyka Chopina. V podání Kryštofa Kohouta zazní koncert pro housle a orchestra Jeana Sibelia. Po přestávce vystoupí Jan Dolejš a v jeho podání se publikum může těšit na Sonátu B dur Wolfganga Amadea Mozarta a na Nocturno Fryderyka Chopina. Koncert uzavře výběr čísel z baletu Jiřího Štěpánka Mléčná dráha. V tomto baletu na vlastní libreto Mléčná dráha z roku 1978 vytvořil autor vizi kontaktu nebešťanů obývajících mléčnou dráhu a pozemských kosmonautů. Vyznění děje sděluje myšlenku: „Přicházejí-li pozemšťané s dobyvačnými úmysly, nebešťané je v boji zabíjejí. Přicházejí-li v přátelství, jsou vítáni.“

Cena Plzeňský Orfeus představuje v rámci České republiky zcela unikátní počin. Je určena na podporu mladých hudebníků, studentů plzeňských škol, kteří významným způsobem reprezentují naše město doma i v zahraničí. Udílí se již od roku 2004 a k původnímu ocenění určenému mladým lidem nad 15 let se časem připojila i cena pro nižší věkovou kategorii. Laureáti získávají skleněnou skulpturu s dílny skláren Rückl, finanční ohodnocení a také možnost zahrát si na společném koncertě s Plzeňskou filharmonií. Toto vystoupení umožňuje vstřícnost Plzeňské filharmonie spolu s aranžérským uměním skladatele Tomáše Ille, jenž vytváří nápadité úpravy jednotlivých, mnohdy původně sólových či komorních kompozic.

Ilustrační foto: Plzeňská filharmonie