Začátek Adventu zpříjemní v Plzni v Měšťanské besedě renomovaný Sukův komorní orchestr. Jeho koncert se koná v rámci abonmá Plzeňské filharmonie ve čtvrtek 4. prosince a jako sólista se představí renomovaný hobojista Vilém Veverka. Velkým sálem Besedy budou znít krásné melodie A. Corelliho, A. Marcella, A. Vivaldiho a čas po přestávce bude patřit dílu Josefa Suka.

Sukův komorní orchestr byl založen v roce 1974, v roce stého výročí narození Josefa Suka, jehož jméno je spjato nejen s názvem orchestru, ale výrazně se promítá i do jeho bohatého a dramaturgicky pestrého repertoáru. Do roku 2000 byl uměleckým vedoucím skladatelův vnuk, houslista Josef Suk, jenž poté předal pomyslné žezlo koncertnímu mistrovi Sukova komorního orchestru Martinu Kosovi. Orchestr hraje bez dirigenta a do jeho repertoáru jsou zahrnuta díla všech stylových období. Klasickou hudbu reprezentuje po čtyři desetiletí nejen v naší zemi, ale i v zahraničí.

Poslechnout si atraktivní skladby vynikajících italských komponistů a dílo Sukovo v provedení vynikajících hudebníků bude bezpochyby hudební lahůdkou. Z díla skladatele a houslisty konce sedmnáctého a první poloviny osmnáctého století Arcangela Corelliho zazní Concerto grosso č. 8 g moll známé jako Vánoční, které patří k nejpopulárnějším dílům mistra. „Půvabné dílo, bohaté na náladové i tempové změny (včetně vložených kontrastních epizod přímo v jednotlivých větách) uzavírá idylické Pastorale ad libitum,“ připomíná muzikoložka Lenka Bočanová. Do stejného období patří i tvorba Alessandra Marcella. Sukův komorní orchestr provede jeho neznámější dílo Koncert d moll pro hoboj, smyčce a basso continuo.

Plzeňské publikum uslyší jeho originální verzi se sólistou Vilémem Veverkou. Trojici skladatelů doplňuje Antonio Vivaldi. Na koncertě zazní jeho Koncert pro hoboj a smyčcový orchestr C dur. A jestliže koncert začne skladbou vánoční, tak ji zakončí dílo Josefa Suka pro tuzemské posluchače silně spjaté se Štědrým večerem, Serenáda pro smyčcové nástroje Es dur. “Tato kompozice, po mnoho let televizí uváděná na Štědrý večer, se pro mnohé z nás stala skutečně vánoční skladbou, jež svou rozjasněnou náladou s těmito svátky plně souzní,“ uzavírá Lenka Bočanová.

Foto: Archiv Plzeňské filharmonie (Sukův komorní orchestr a hobojista Vilém Veverka)