V Plzni začal Rok české hudby 2024. Prodanou nevěstou a vernisáží výstavy Slavní čeští skladatelé.

Od ledna do března je ve foyer Nové scény k vidění putovní výstava k Roku české hudby 2024, která prezentuje čtyři skladatele, již se stali světovým fenoménem – Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Jejich díla jsou sice odlišná, ale přeci mají něco společného: Nezaměnitelný charakter, který vychází z českých kořenů, a dohromady tvoří obraz české hudby 19. a 20. století s významným přesahem do zahraničí. Výstavu pořádá Odbor kultury Magistrátu města Plzně ve spolupráci, Národním muzeem – Českým muzeem hudby, Divadlem Josefa Kajetána Tyla a Plzeňskou filharmonií. Vernisáž výstavy proběhla za hojného zájmu veřejnosti i médií ve středu 17. ledna za účasti ředitele DJKT Plzeň Martina Otavy, náměstkyně primátora Města Plzně Elišky Bartákové či kurátorek výstavy Sandry Bergmannové a Veroniky Vejvodové. Národní muzeum už putovní interaktivní výstavu představilo například v New Yorku.

Rok české hudby byl zahájen už v sobotu 13. ledna Smetanovou Prodanou nevěstou. Zároveň diváci také poprvé slyšeli slavnostní fanfáry složené dramaturgem opery DJKT Vojtěchem Frankem k Roku české hudby.

Je jen málo výjimečných roků, které tolik znamenají pro českou kulturu a umění, zejména pro klasickou hudbu. Jsou jimi tzv. čtyřkové roky, kdy si každých deset let připomínáme významná tuzemská hudební výročí. Nejinak tomu bude i letos v rámci projektu Rok české hudby 2024, v němž oslavíme také 200 let od narození světoznámého hudebního skladatele Bedřicha Smetany, který zanechal významnou stopu i v kulturním dění a historii našeho města,“ připomněla radní Eliška Bartáková.

Foto z vernisáže Slavní čeští skladatelé: Vítězslav Sladký