V Čechách téměř neznámá barokní opera Henryho Purcella Královna víl zazní už dnes i zítra v nastudování režisérky Magdalény Švecové a v podání studentů plzeňské konzervatoře na Malé scéně Nového divadla v Plzni. Zakladatel anglické opery (mj. Dido a Aeneas, Král Artuš… ) v Královně víl zpracoval anonymní adaptaci Shakespearova Snu noci svatojánské. V inscenaci se setkává antika, renesance a baroko se současným člověkem.

“My jsme vytvořili jakousi komorní verzi, ve které jsme eliminovali mluvený text a počet zpívaných rolí zredukovali z dvaceti na pět. Hlavním kompozičním principem je hra. Hra s motivy Snu noci, hra s principy barokního divadla, hra s prostorem, se zvukem, obrazem, pohybem. Tak jako v textu je užito mnoho zrcadlení a svět neskutečný (Titánie, Oberon, Puk, víly, elfové) se odráží od světa reálného (Théseus, Hippolyta, milenci), užíváme kontrastu barokně stylizovaných fantazijních figur s postavami téměř civilními,“ popisuje režisérka Magdalena Švecová.

„Ve své dramaturgické úpravě respektuji Shakespearův půdorys hry – pohyb od chaosu k řádu, od přeludů a záhad noci k realitě dne. V noci skutečnost pozměňuje tma a kouzla, ve dne pravdu zastírá maska a společensky vžitá forma. Občas se ale maska poodhalí a lze na okamžik zahlédnout záblesk skutečných emocí a také věčných lidských slabostí. Pokud v obrazech partnerských konfliktů, žárlivosti, tužeb, bláhových lásek, společenských „tanečků“ a touhy po harmonii nalezneme částečně sami sebe, je to jen další důkaz, že my lidé se v průběhu staletí ve své podstatě měníme jen velmi málo,“ dodává.

Osoby a obsazení :

Titánie, královna víl: Lenka Máčiková j.h.
Oberon, král elfů: Rostislav Florián
Víly: Denisa Pokrivňáková, Milanka Markovičová, Martina Závodná, Monika Pešavová, Klára Hamplová, Eliška Fojtová
Klubko, řemeslník: Tomáš Votava
Puk: Jan Tejkal
Hermie: Adéla Forejtová
Helena: Barbora Čížková
Lysandr: Jan Šimůnek
Demetrius: Daniel Kfelíř
Sbor elfů: členové chlapeckého sboru Pueri Guentes

Barokní orchestr Pražské konzervatořeFoto ze zkoušek: Konzervatoř Plzeň