Plzeňský salón, vernisáž

Divadlo J. K. Tyla Plzeň pořádá druhý ročník výstavy nazvané Plzeňský salón, tentokrát ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni, Unií výtvarných umělců Plzeň a statutárním městem Plzeň.

Vernisáž se uskutečnila 11. července od 17 hodin ve foyer Nového divadla.ho Výstava bude přístupná od 12. července do 20. srpna, každý den kromě pondělí vždy od 15 do 18 hodin. Vstupné je 30 Kč. V Novém divadle byla už v loňském roce vystavena díla významných regionálních výtvarníků, letošní ročník s podtitulem „Byli mezi námi“ připomíná odkaz již nežijících umělců z Plzně a Plzeňského kraje. Tři prostorná a světlá podlaží foyeru zdobí obrazy výrazných osobností zdejší výtvarné scény, jakými byli například Jiří Kovařík, Bronislav Losenický, Ladislav Fládr, Alena Koenigsmarková, Josef Hodek nebo Miroslav Tázler starší.

„Jsem vděčný za to, že můžeme spolupracovat s odborníky na slovo vzatými, a děkuji tímto Západočeské galerii v Plzni, Unii výtvarných umělců Plzeň a Artotéce města Plzně, které laskavě zapůjčily své exponáty. Velký dík patří i soukromým vlastníkům, kteří nám svěřili svá díla a půjčili je na výstavu, a především kurátorce letošního Plzeňského salónu Janě Potužákové,“ říká ředitel DJKT Martin Otava. K dalším plánům divadla dodává: „V započaté tradici výstav budeme i nadále pokračovat, příští prázdniny připravíme ve spolupráci s Unií výtvarných umělců Plzeň výstavu nazvanou Sto let republiky očima západočeských výtvarníků. Během sezony se můžete těšit na cyklus Jak se dělá divadlo. Jako první uvedeme dokumentární výstavu Jak se dělalo divadlo za Vendelína Budila, na kterou naváží další: Jak se dělá scéna, Jak se dělá kostým a Divadlo za oponou, odkrývající tajemství zákulisí a příprav divadelního představení.“

Plzeňský salón, vernisáž

Vernisáž výstavy se těšila obrovskému zájmu široké i umělecké veřejnosti Plzně. Mezi jejími návštěvníky nechyběla řada osobností, ať už se jednalo například o manžele Pavelkovi, galeristu a výtvarníka Jožku Osobu, dlouholetou tiskovou mluvčí DJKT Plzeň Evu Ichovou, režiséra Oldřicha Kříže či senátorku a lékařku Miladu Emmerovou. Hudební program obstaral operní pěvec Jiří Kubík, který za doprovodu Martina Marka sugestivně přednesl několik písní a operních árií. Celistvosti programu bohužel neprospěly až příliš rozvleklé a nudné proslovy řečníků, z nichž některým nebylo vůbec rozumět a ještě se netakticky předbíhali. I zde platí, že méně by bylo mnohdy více. Každopádně se jedná o mimořádnou výstavu, která stojí za zhlédnutí.

Jiří Kubík a Martin Marek, Plzeňský salón

Foto: Vítězslav Sladký