Foto: Archiv Marka Kozáka

Čtvrteční koncert Plzeňské filharmonie v Měšťanské besedě přivede do západočeské metropole mladého nadaného klavíristu, Marka Kozáka, držitele 2.ceny v Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro a semifinalisty Mezinárodní klavírní soutěže Fryderyka Chopina ve Varšavě. S filharmoniky provede Koncert d moll Wolfganga Amadea Mozarta, který patří k vrcholům svého žánru. Filharmonici budou hrát pod taktovkou hlavního hostujícího dirigenta Ronalda Zollmana.

Koncert zahájí Symfonie č. 85 B dur Josepha Haydna, která má obligátní čtyřvětou stavbu, již autor naplnil pozoruhodnými hudebními nápady. Dílo mělo velký úspěch a název „La Reine“ (Královna) byl k němu údajně připojen proto, že si je oblíbila sama Marie Antoinetta. Následovat bude Mozartův koncert.

Marek Kozák studoval od patnácti let na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě klavír u Moniky Tugendliebové a varhany u Martiny Zelové. Během studia zvítězil na soutěžní přehlídce konzervatoří v Pardubicích, na Mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec mu bylo uděleno ocenění za provedení Beethovenovy skladby, na Brněnské klavírní soutěži dostal titul absolutního vítěze a také cenu za interpretaci díla Ference Liszta. Absolvoval četné mistrovské kurzy pod vedením světoznámých klavírních virtuózů, byli to Eugen Indjic, Murray Perahia, Garrick Ohlsson, Ivan Klánský a další. Kromě výše uvedených cen získal rovněž v roce 2013 1. cenu na Mezinárodní klavírní soutěži Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních a 3. cenu na chopinovské soutěži v Darmstadtu; o rok později získal 1. cenu na Mezinárodní smetanovské klavírní soutěži v Plzni. Od sezony 2013/2014 byl na Listině mladých Českého hudebního fondu. Vystoupil s předními českými orchestry, mj. s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Moravskou filharmonií Olomouc, Brněnskou filharmonií, Komorní filharmonií Pardubice, Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK a Filharmonií Hradec Králové. Jako sólista pravidelně koncertuje i v zahraničí.

Po přestávce se posluchačům představí dílo Jana Václava Hugo Voříška, významného českého skladatele první poloviny 19.století. Zazní jeho Symfonie D dur z roku 1823 Posledně jmenované dílo představuje pozoruhodné propojení beethovenovského heroismu a poetiky předjímající pozdější český romantismus.

Čtvrteční koncert začíná v obvyklých 19 hodin.