Foto: PDS, Štěpánka Pflegerová

Do třetice všeho dobrého – to platí pro jubilejní koncert Plzeňského dětského sboru, který se uskuteční v neděli 12. září od 17 hodin v Měšťanské besedě v Plzni pod vedením sbormistryně Bedřišky Koželuhové. Koncert, na němž zazní mimo jiné poprvé i muzikál Broučci na námět legendární knihy Jana Karafiáta, už byl kvůli koronavirové krizi a lockdownu dvakrát zrušen. Nynější termín je už třetí v pořadí. „O to víc se teď těšíme, že konečně budeme moci vystoupit a podělit se s veřejností o radost z hudby a společného vystoupení, ze zpěvu a ze setkávání se,“ říká sbormistryně Bedřiška Koželuhová. Koncert bude mít dvě části. V první vystoupí vlastní Plzeňský dětský sbor se vzpomínkovým pásmem, v němž se publikum může těšit na skladby z dřívějších let, připomene mimo jiné i velké muzikálové projekty, které sbor v minulosti připravil – Starce na chmelu a Noc na Karlštejně. Při dalších skladbách doprovodí PDS Spojený smyčcový orchestr žáků ZUŠ B. Smetany a ZUŠ Sokolovská. Poté se představí přípravný sbor Javořičky s klavírním doprovodem Daniely Pytelkové. „Vůbec poprvé na veřejnosti zazpívají písničky, které jsme se naučili v době distanční výuky, která nebyla pro nikoho jednoduchá. Ale že jsme ji dokázali překonat, o tom svědčí právě toto připravované vystoupení Javořiček,“ připomíná Bedřiška Koželuhová. ´Velký´ sbor – PDS – se během tohoto vystoupení přemění z mladých slečen a mužů v lesní svět Jana Karafiáta. Červené sborové šaty vymění za broučkovské kostýmy a druhá polovina večera už bude patřit novému počinu. „Na melodie skupiny Beatles jsou napsány nové texty podle Karafiátovy knihy, písničky jsou kombinované s dialogy a sbor bude zpívat a tančit za doprovodu originální kapely vedené Barborou Brůjovou. Muzikál je určen pro celou rodinu, na své si jistě přijdou jak dospělí, tak děti,“ zve sbormistryně. Oba sbory se na koncert navíc intenzivně připravovaly na konci srpna na soustředění v Trhanově a hned od začátků září finišují na sborových zkouškách v ZUŠ.

Koncert původně naplánovaný na rok 2020 měl připomenout kulaté jubileum vzniku PDS, který založily v roce 1980 sbormistryně Hana Friedrichová a klavíristka Alena Tupá. „Ale ačkoliv se termín takto posunul, naše významné jubileum připomeneme,“ říká Bedřiška Koželuhová, která vede sbor od roku 2005. „Na koncertě přivítáme nejen zakladatelky sboru, ale i skladatele, kteří s námi v současnosti k naší velké radosti spolupracují – Jaromíra Houbu, Milana Benedikta Karpíška a prof. Ivana Paříka,“ uzavírá sbormistryně.