Legendární vánoční pohádka Mrazík, která baví už několik generací diváků, znovu ožila na jevišti. A ne ledajakém – na jevišti Velkého divadla v Plzni, kde ji uvedly Javořičky, přípravný sbor renomovaného Plzeňského dětského sboru v rámci velkého reprezentativního Vánočního koncertu. PDS (mládež od 12 let a výše) i Javořičky (děti ve věku 8-11 let) vystoupily pod vedením Bedřišky Koželuhové. Na programu koncertu se podílel i další přípravný sbor Notičky (děti od 6 do 10 let) se svou zkušenou sbormistryní Janou Pošarovou a taneční sbor školy.

Všichni účinkující připravili pro publikum po všech stránkách působivé vystoupení, na němž zněly vánoční skladby současných autorů, vánoční písně z celého světa a koledy. Výtvarný rámec, kostýmování účinkujících a celková koncepce dodaly vystoupení neopakovatelné kouzlo i přesně vyměřenou dávku nadhledu, zábavy a vtipu. Jedinečné provedení Mrazíka (libreto, úprava hudby a celková koncepce Bedřiška Koželuhová) svým celkovým pojetím fungovalo jako plnohodnotné hudební divadlo určené pro dětské zpěváky. Jeho velkou devizou bylo, že nejsou exponované jen hlavní role, ale na produkci se podílejí skutečně všechny děti. Zpěv doplnily zábavné choreografie.

Bedřiška Koželuhová měla ve výběru obsazení sólových rolí šťastnou ruku. Protože Vánoční koncert se pro velký zájem veřejnosti hrál ve Velkém divadle hned dvakrát za sebou – v 16.30 a v 19 hodin, vystoupila obě obsazení. Jako Ivánek zpívaly a hrály Natálie Korandová s Žanetou Kotorovou, v roli Nasti vystoupily Helena Špalková a Kateřina Hrdinová, Matkou byla Sára Štěrbáková a Kristýna Jírová a Mrazíkem Barbora Váchová a Klára Šrachtová, nemohla chybět Ježibaba, Hříbeček a náčelník loupežníků. Pokud sólisté nevystupovali ve svých rolích, měli úlohy ve sborových akcích.

Děti publikum udivovaly svou disciplinovaností a profesionalitou, pěveckými i hereckými výkony, na nichž nebyla ani stopa po trémě. Na jevišti se navíc musely zcela obejít bez sbormistryně, uhlídat si nejen příchody a odchody ze scény, své úlohy ve sborových scénách, ale především nástupy hudební a pěvecké, které korespondovaly s hereckými akcemi. Musely zvládnout velké jeviště a slavnostní atmosféru. A bylo zcela jasné, že čtyři desítky dětí si své vystoupení užily, že se jím bavily. Však také scénář Mrazíka nevynechal žádnou ze známých scén, které si lidé s oblibou citují. Ale také přinesl scény nové – například Marfušinu písničku.
Dětský pohled na provedení oblíbené pohádky ozvláštněné parafrází hudby přinášející známé i nové písničky, přinesl Mrazíkovi osvěžení a divákům radost. Mrazík byl zdařile a nápaditě vyveden i po výtvarné stránce, atmosféře i pojetí zcela odpovídaly kostýmy účinkujících. Baba Jaga s křivým nosem v černé paruce nemohla samozřejmě nemít chaloupku, která byla vtipně vyvedena z obrovské krabice.

Mrazík výborně zapadal do celého Vánočního koncertu. Šedesátičlenný PDS pak příkladným provedením náročných vokálních skladeb a úprav koled, při nichž zněla kromě klavíru (Jaroslava Šálková) i trubka (Petr Vohnout) a harfa (Bronislava Klablenová), jen potvrdil své vysoké kvality. Notičky spolu s tanečním oddělením ZUŠ (vedení Lenka Jíšová) přinesly dětskou bezprostřednost a hravost. Javořičky v prvním bloku zpívaly vánoční písně z celého světa a stejně jako u PDS i zde se již představili první sóloví zpěváci. Na klavír je doprovázela Dana Pytelková, hrály i flétny (Barbora Jarošová, Anetta Rogerová) a při jejich druhém bloku, v Mrazíkovi se ke klavíru přidal veselý akordeon (Helena Medunová). Když PDS zakončil koncert úpravami koled Martina Hyblera Všichni dobří andělé, jeviště potemnělo. A v pozadí, na vyvýšené rampě, nad hlavami všech účinkujících se v působivém osvětlení (manželé Pflegrovi) postupně zjevovali andělé. Z jeviště zněla koleda Narodil se Kristus Pán. A rozlévala se stejně jako úžasná atmosféra z jeviště do hlediště, přenášela se na publikum a mnozí v něm se ke zpěvu sborů přidali. Plzeňský dětský sbor přinesl nevšední adventní zážitek a naplnil posluchače svátečním klidem, pohodou a radostí.

Foto: Eva Hajšmanová