Již dnes zazní na scéně libereckého Šaldova divadla v české premiéře zapomenutá komická opera pařížského krále operety Jacquese Offenbacha ROBINSON CRUSOÉ.
Režie v Čechách nikdy neuvedeného díla se ujal Martin Otava, který je společně s Františkem Zacharníkem podepsán také pod českým překladem.

Liberecké divadlo anoncuje Robinsona jako komickou operu, byť obsahuje mluvené dialogy. Zatímco některé zdroje toto dílo považují za operetu a za jedinou Offenbachovu operu označují Hoffmannovy povídky (dokončené po autorově smrti Ernestem Guiraudem), jiní muzikologové řadí Robinsona společně s Rýnskými vílami k představitelům Opery cómique.

Zakladatel francouzské operety Offenbach pocházel z německé židovské rodiny a původně se jmenoval Jacob Eberst (1819 – 1880). Narodil se v Deutzu nedaleko Kolína nad Rýnem a z přezdívky “Der Offenbacher” vzniklo jeho pozdější slavné příjmení. Syn kantora a předzpěváka v synagoze žil od svých čtrnácti let sám v Paříži, kde od roku 1833 navštěvoval konzervatoř, kterou však z finančních důvodů nedokončil. Nastoupil proto jako cellista do orchestru divadla Ambigu Cómique, později hrál v slavné Opera Cómique. V roce 1838 složil své první jevištní dílo, vaudeville Pascal et Chambord. Přesto se stále v této době uplatňoval více jako interpret, od začátku 50. let 19. století také dirigoval. První zlom v jeho životě nastal v roce 1855, kdy si pronajal Divadlo Marigny na Champs-Elysées, které přejmenoval na Bouffes – Parisiens a začal zde hrát operety a komické opery v době pařížské výstavy. Zde začala kariéra Jacquese Offenbacha – divadelního podnikatele. Největším Offenbachovým triumfem se však stala roku 1858 jeho vlastní opereta Orfeus v podsvětí, která ho prakticky přes noc proslavila v celé Evropě. Kankán zachvátil Paříž a Offenbachovy zajistil nesmrtelnost. Ten nepromarnil příležitost a na úspěch Orfea navázal v Krásné Heleně, Modrovousovi, Velkovévodkyni z Gerolsteinu, Perikole, Madame Favart a Pařížském životu. V roce 1860 byl uznán za příslušníka francouzské vlasti a další rok obdržel z rukou císaře řád Čestné legie. Na sklonku života psal svou podivuhodnou operu Hoffmannovy povídky, kterou již nestačil dokončit. Ta byla uvedena až po jeho smrti a konečně proslavila Offenbacha i na poli opery. Po řadu let však byly “Hoffmanky” považovány za prokleté dílo poté, co při první repríze německé verze 8. prosince 1881 ve vídeňském Ringteatru během děsivého požáru divadla zemřelo 384 lidí. Pamětníci tvrdili, že oheň byl tak obrovský, že se od jeho záře daly číst v ulicích za tmy noviny…

Premiéra Robinsona Crusoé se konala 23. listopadu 1867 v pařížské Opéra-Comique a ačkoliv byla úspěšná, titul záhy zmizel z repertoáru a dnes je téměř neznámým dílem. Přitom je to právě Robinson, který v Offenbachově skladatelském odkazu jasně anticipuje již zmíněné Hoffmannovy povídky. Není bez zajímavosti, že mezzosopránovou postavu Pátka zpívala na premiéře mladá zpěvačka Celestine Galli-Marié, která se o osm let později stala první Carmen. Pokud je nám známo, Offenbachova Robinsona u nás ještě nikdo neuvedl. Je to tedy další zapomenuté dílo, které liberecká opera svým divákům představí. Tentokrát navíc v českém překladu a v úpravě režiséra Martina Otavy, který říká:
„Chtěl bych, aby se divák smál a přitom si poslechl nádhernou Offenbachovu hudbu.“ Úprava vznikla speciálně pro libereckou scénu. Robinson má totiž k Liberci mnohem blíže, než si myslíte…

Jacques Offenbach: ROBINSON CRUSOÉ

Dialogy: Martin Otava
Zpěvní texty: František Zacharník
Dirigent: František Babický
Režie: Martin Otava
Scéna: Martin Otava
Kostýmy: Aleš Valášek
Sbormistr: Martin Veselý
Choreografie: Alena Pešková
Dramaturg: Vojtěch Havlík

Premiérové obsazení:

Robinson: Josef Moravec
Edwige: Gabriela Kopperová
Toby: Michal Bragagnolo
Suzanne: Věra Poláchová
Pátek: Dana Šťastná
Sir William Crusoé: Pavel Vančura
Deborah, jeho manželka: Blanka Černá
Jim–Cocks: Jiří David

Premiéra 21. září 2012 od 19:00 v Divadle F.X Šaldy v Liberci

Foto: Divadlo F.X. Šaldy Liberec (J.Offenbach: Robinson Crusoé)