Jiří Zmožek patří k nejvýraznějším skladatelům pop music a bývá právem označován za největšího melodika české populární hudby. Kdo by neznal jeho největší hity, jako jsou Zvonky štěstí, Biograf láska, Tam u nebeských bran, Zřejmě letos nikde nejsou kytky, Už mi lásko není dvacet let, Nejhezčí dárek, To musím zvládnout sám či Ave Maria… Složil stovky písní pro Karla Gotta, Hanu Zagorovou, Marii Rottrovou, Helenu Vondráčkovou, Ivetu Bartošovou nebo Věru Špinarovou, sám pak proslul jako zpěvák citlivých popových balad. Po podnikatelském i rodinném krachu v roce 1994 se upnul k víře v Boha. Od té doby se věnuje skládání křesťanských písní a duchovní službě v různých křesťanských církvích. V posledních letech pořádá duchovně zaměřené koncerty a připravuje k uvedení svůj nový autorský muzikál.

Nám se podařilo k projektu nejen získat první informace, ale také pozvánku na konkurz, který už doslova klepe na dveře. Dílo ponese název VELKÝ PŘÍBĚH lásky, která přemohla svět a bude vyprávět osudy apoštola Pavla. Autorem textů je Zmožkův syn Marcel. Jednu z árií už koncertně zpívá sólista opery Slovenského národního divadla Jozef Kundlák.
První seznamovací zkouška spojená již s nácvikem árií z muzikálu se koná 19.3.2011 od 13:00 (předpokládaný konec zkoušky kolem 18.h)
na adrese Brno – Cejl 93 (je to naproti Intersparu, který je na Tkalcovské ulici).
Nácvik muzikálu povede osobně Jiří Zmožek za účasti Marcela Zmožka a dalších účastníků z přípravného týmu.
Je připraveno prvních 10 písní (celý muzikál má 21 hudebních čísel) a všichni návštěvníci si budou moci odnést CD, na kterém jsou tyto skladby nahrány pro možnost lepší přípravy. Album je už rovněž v prodeji na webových stránkách Jiřího Zmožka.
Autoři počítají s účastí profesionálů (dokonalá orientace v notovém zápisu), poloprofesionálů (je schopen zpívat z not za pomoci profesionálů) i příchozích ( ti jsou schopni se zapojit jako amatéři a věnovat nácviku tolik, aby mohli být součástí sboru). Company by měla být velmi rozsáhlá – reálná velikost sboru pro uvedení tohoto muzikálu je 100 – 120 zpěváků.
Notový materiál pro nácvik bude připraven.

Apoštol Pavel, hebrejsky Šaul (Saul), je jednou z nejdůležitějších biblických postav, o jeho osudech vypráví Nový zákon. Je řazen mezi apoštoly, přestože mezi původních dvanáct nepatřil a s Ježíšem se osobně nesetkal, vyjma zázraku obrácení na cestě do Damašku. Jeho zásluhou se křesťanství začalo šířit mezi pohany a stalo se světovým náboženstvím. Proto je často považován za faktického zakladatele křesťanství.
Kdy a kde bude mít muzikál Jiřího Zmožka VELKÝ PŘÍBĚH lásky, která přemohla svět premiéru, se rozhodne v následujících týdnech.

V AUDIOUKÁZKÁCH SI MŮŽETE PŘEHRÁT PÍSEŇ “PROČ MÁME POCHOVÁVAT LÁSKU” Z PŘIPRAVOVANÉHO MUZIKÁLU! ZA JEJÍ LASKAVÉ POSKYTNUTÍ DĚKUJEME PANU JIŘÍMU ZMOŽKOVI, S JEHOŽ SOUHLASEM JE NA STRÁNKY NAŠEHO MAGAZÍNU ZAŘAZENA.

Ilustrační foto: Archiv Jiřího Zmožka a repro redakce

1) Jiří Zmožek
2) Dobové vyobrazení apoštola Pavla