Jeden z největších současných hitů Divadla J. K. Tyla v Plzni, taneční muzikál mapující život a kariéru vůdčí postavy jedné z nejslavnějších rockových formací Queen Freddieho Mercuryho, přilákal na více než čtyři stovky dětí a mladých lidí z Bavorska. Studenti se totiž v Německu učí česky a návštěva divadelního představení jim pomáhá ve studiu češtiny. Muzikálu Libora Vaculíka, Petra Maláska a Václava Kopty Freddie – The King of Queen nadšeně tleskali žáci a studenti škol od Furth im Waldu přes Regensburg až po Kemnath a Waldsassen, česky se učí vesměs již několik let a na výlet do Čech se těší. „Mám v Čechách příbuzné, proto se učím česky,“ říká studentka Magdalena. „Čeština je důležitá, žijeme blízko hranic a potřebujeme se dorozumět,“ dodává její spolužačka Tereza. Taneční muzikál o Freddiem Mercurym ocenili všichni potleskem, tleskali i na otevřené scéně a pro umělce připraveny květiny, které jim přinesli po skončení představení na pódium.

„Představení se nám velmi se nám to líbilo, byli jsme nadšeni. Vždy si s dětmi o inscenaci, na kterou se chystáme, v hodinách vyprávíme a připravujeme se na ni. Pro naše žáky je důležité slyšet český jazyk i v praxi a divadle to má ještě další význam. Když jsme odjížděli, ptali se mě studenti – a na co pojedeme příště?,“ říká organizátorka akce Jaroslava Seidelmayer.

A co vede německé děti ke studiu češtiny? „Žáci vnímají, že firmy z obou stran hranice hodně spolupracují a znalost češtiny je pro zaměstnance z hlediska pozdějšího pracovního uplatnění důležitá. Jiní se chtějí domluvit česky ze soukromých důvodů, nebo se oba aspekty prolínají, “ vysvětluje učitelka češtiny z Regensburgu a Naburgu Lucie Klárová.

Do Divadla J. K. Tyla přijely děti z Bavorska poprvé v roce 2011 na Mozartovu operu Kouzelná flétna, která se hrála v německém originále, ale s českými dialogy. Tuto zkrácenou verzi připravil tehdejší šéfdirigent opery DJKT Ivan Pařík. Představení mělo mimořádný úspěch a děti se do Plzně a zdejšího divadla začaly vracet. “Viděli jsme tu báječnou Prodanou nevěstu a měli jsme velkou radost, že děti trochu rozuměly českým zpěvním textům, o kterých jsme si před tím ve škole vyprávěli. Nádherné byly balety Šípková Růženka a loni Popelka. Letos jsme chtěli dětem ukázat Nové divadlo, a tak jsme zvolili muzikál. Finančně nás podporuje letos Bavorská státní kancelář,“ říká Jaroslava Seidlmayer. Celkem tedy zamířilo z Bavorska do DJKT od roku 2011 se svými učiteli přes dva tisíce dětí a mladých lidí, kteří se českým jazykem zabývají. „Chceme, aby děti poznaly i město. Dostanou v autobusu plánek, podle něj se pak musí dokázat ve městě orientovat. A musím říci, že se do Plzně rádi vracejí,“ dodává Jaroslava Seidlmayer.

Foto: Pavel Křivánek (snímek z inscenace) a Jaroslava Seidlmayer