Jeden z nejlepších českých (nejen) divadelních fotografů Jef Kratochvil, mimo jiné autor mnoha imaginativních snímků z jevišť Městského divadla Brno, oslaví v neděli 30. června sedmdesáté narozeniny. Svým fotoaparátem zachytil počátky Divadla Husa na provázku i novou éru Divadla bratří Mrštíků jakožto Městského divadla Brno, hudební skupiny, zpěváky, herce, politiky… Jeho fotografické i grafické práce nalezneme na několika stovkách divadelních plakátů, přebalů hudebních nosičů, v knihách.

Narodil se v Ivančicích u Brna v rodině moravského filozofa, profesora doktora Josefa Kratochvila, který v 50. letech opustil Československo. V dobách pražského jara umožnil svému synovi, aby pracoval ve Stuttgartu v reklamním středisku firmy Kodak, a tak pod vedením význačného světového fotografa Alphonse Rudolpha nabral Jef potřebné zkušenosti v oblasti reklamy. Po návratu ze zahraničí začal v 70. letech fotit tvorbu avantgardní divadelní scény Husa na provázku a živil se fotografováním módy. Postupně rozšiřuje svůj obzor o spolupráci s rockovými hudebními skupinami jako Synkopy 61, Progress Organisation, Javory, Olympic. Pro přátele připravuje reklamní plakáty, obaly na gramofonové desky a později CD. Nevyhýbá se ani reklamní fotografii, a tak vznikají na tu dobu náročné aranžované módní snímky pro podniky Mosilana nebo Kras.

Od dubna 1989 začal oficiálně pracovat v Divadle bratří Mrštíků – nyní Městském divadle Brno, ve spolupráci se Stanislavem Mošou. V roce 1995 vyšlo poprvé jeho dítko – divadelní časopis Dokořán, který měl ze začátku pouze šest stran a tiskl se černobíle. V časopise měl možnost prezentovat své fotografie z představení a rozhovory s herci, režiséry ale i scénografy, kostyméry a všemi, kteří se podíleli na vzniku představení. Stal se šéfredaktorem tohoto časopisu a zároveň dvorním fotografem Městského divadla Brno. Pro MdB pracuje vedle Dokořánu také na plakátech, obalech na CD, sezónním kalendáři, divadelní ročence, výzdobě foyerů a dalších prostorů, zachycuje významné okamžiky efemérního divadelního života.

V letech 1998 – 2002 trávil Jef hodně času v New Yorku, kde pro americkou agenturu připravoval snímky Manhattanu pohledem evropského fotografa. Dne 11. září 2001 během teroristického útoku na WTC stál jen několik desítek metrů od tragického místa útoku na USA. Sám se nepovažuje za reportéra, těžištěm jeho práce je hlavně divadelní fotografie, k této práci samozřejmě patří výtvarný portrét. V roce 1993 byl v Bad Wimpfenu pasován na Rytíře řádu Konstantina Velkého OSCM, v červenci 2002 ve Svijanech mu byl propůjčen Řád svatého Václava. Je členem Unie výtvarných umělců ČR. Za divadelní fotografii byl v roce 1999 nominován na Cenu Alfréda Radoka.

Naše redakce děkuje panu Jefovi Kratochvilovi za dlouhodobou spolupráci a přidává se k zástupům gratulantů, kteří mu přejí do dalších let pevné zdraví, notnou dávku štěstí a celou řadu dalších uměleckých úspěchů. Jefe, děkujeme a blahopřejeme!

Foto: Tino Kratochvil