Foto: DJKT Plzeň

Soubor muzikálu vyhlašuje konkurz na představitele dětských rolí a rolí teenagerů v připravované české premiéře broadwayského muzikálu Fun Home. Dle charakteristik v článku zjistíte, koho hledáme. Konkurz bude probíhat ve dvou kolech, zvlášť pro představitele dětských rolí (dívek i chlapců) a zvlášť pro role dívek – teeneagerek.

Premiéra muzikálu se uskuteční v únoru 2021. Muzikál bude uveden v překladu Hany Novákové a režii Lumíra Olšovského. Korepetice budou probíhat od podzimu 2020, samotné zkoušky pak od prosince 2020. Na konkurz je potřeba se přihlásit na e-mail klara.hlusickova@djkt.eu nejpozději do středy:

  • 26. srpna 2020 (dětské role)
  • 9. září 2020 (role dívek – teenagerů)

K přihlášce přiložte aktuální fotografii uchazeče/uchazečky, uveďte jeho/její dosavadní umělecké zkušenosti. Všichni pozvaní uchazeči předvedou na konkurzu vybrané písně (notový materiál bude zaslán po přihlášení). Vezměte si taneční tréninkové oblečení a obuv.

  • Konkurz pro představitele dětských rolí se bude konat v neděli 30. srpna 2020 od 10 hodin v budově Velkého divadla.
  • Konkurz pro představitelky dívek se bude konat v neděli 13. září 2020 od 10 hodin v budově Nového divadla.

Účastníci či jejich zákonní zástupci berou účastí na vědomí, že konkurz bude z pracovních důvodů zaznamenáván a záznam může být poskytnut majitelům licence ke schválení obsazení. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo přihlášeného ke konkurzu nepřizvat.

 

CHARAKTERISTIKA OBSAZOVANÝCH DĚTSKÝCH ROLÍ

ALISON (DÍTĚ). Tvrdohlavá, předčasně duševně vyzrálá dívka, zjišťující, proč svým chováním a oblékáním neodpovídá obvyklým vzorcům dívčího chování. Požadavky: vzhled 9-11 let, herecký talent, znělý, plný, sebevědomý dětský hlas, pěvecký rozsah b-D2.

CHRISTIAN. Starší bratr Alison, jako nejstarší ze sourozenců se cítí být vůdcem, je však často zastíněný silnou osobností mladší sestry. Požadavky: vzhled 9-12 let, všestranné nadání, jistý pěvecký projev, plný pěvecký rozsah C1-E2.

JOHN. Mladší bratr Alison, plný energie, aktivní, s velkou fantazií, vzhlížející ke svým sourozencům. Požadavky: vzhled 5-8 let, všestranné nadání, jistý pěvecký projev, plný pěvecký rozsah C1-E2.

 

CHARAKTERISTIKA ROLÍ DÍVEK

ALISON (TEENAGER). Čerstvá vysokoškolačka, inteligentní, sečtělá, společensky nemotorná, objevující vlastní city a sexualitu. Požadavky: vzhled cca 18-20 let, klukovský typ výhodou, herecké a pěvecké nadání, pěvecký rozsah g-E2.

JOAN. První Alisonina přítelkyně po nástupu na vysokou, básnířka, feministka, aktivistka, vyrovnaná, se suchým humorem, nemající problém s vlastní neobvyklou osobností. Požadavky: vzhled 19-23 let, výrazná osobnost, důraz především na herecký projev, malý pěvecký part, pěvecký rozsah g-D2.