Už více než jedenáct tisíc nespokojených lidí vyjádřilo svůj nesouhlas s možným zrušením stálé divadelní scény v Ústí nad Labem. Severočeské divadlo opery a baletu se ocitlo v ohrožení poté, co městské zastupitelstvo odhlasovalo převod divadla pod správu kraje. Ten o něj ale nestojí a tvrdí, že na dotování jeho provozu nemá peníze. Podle ředitele tohoto významného operního domu Tomáše Šimerdy přitom není podstatné, pod koho divadlo bude spadat, ale kolik peněz od zřizovatele dostane.

Proti záměrům ústecké radnice se zvedla zcela mimořádná vlna odporu. Mezi signatáři petice, která probíhá na www.nebertenamdivadlo.cz jsou nejen tisíce obyvatel Ústeckého kraje, ale také celá řada hudebníků, zpěváků, divadelních publicistů, herců, režisérů či pedagogů nejen z celých Čech, ale také například ze Slovenska nebo Německa. K petici se připojila i naše redakce, která zcela zásadně nesouhlasí s existenční nejistotou tradiční severočeské scény. Proto jsme se rozhodli několik nejzajímavějších příspěvků z diskuse zveřejnit i v našem magazínu.

Milan Kreuzzieger, PhD, Praha, Ústí nad Labem
Nevzdělaní a nekulturní lidé jsou snadno ovladatelní, protože nemají kořeny (vztah k historii, místu a tradici) ani křídla (k tomu, co přesahuje vztah k místu a zahleděnosti sám do sebe). Je zajímavé, že na žádném předvolebním billboardu ani vystoupení nestálo: PROSADÍME ZRUŠENÍ PODPORY KULTURY V ÚSTÍ NAD LABEM! Zastupitelé města by bez veřejného a důkladného projednání s občany neměli rušit ani omezovat kulturní a veřejně prospěšné instituce, jejichž trvání je mnohonásobně delší než jejich funkční období. Měli by naopak v době méně přiznivé vsadit na kreativní i kritický potenciál aktivit občanů. Jak se ukazuje, patrně existuje vztah mezi mírou korupce, unikátní koncentrací betonu v centru města a podporou kultury, vzdělání sebevědomých občanů.

Michal Šterba, Plzeň
Pak můžete začít rušit školy…

PhDr. Josef Herman, CSc., Praha
Vážení zastupitelé, jako dlouholetý historik, kritik a publicista operního divadla mohu dosvědčit, že ústecké divadlo je v posledních letech na vynikající úrovni, o čemž svědčí i udělené Ceny Thálie. Ale i kdyby nebylo – rušit divadlo pro momentální finanční potíže je krátkozraké, vám to nic moc nepřinese a městu mnoho ubere. Každý podnikatel vám poví, že se mu s partnery jinak jedná z pozice silné kulturní metropole než z pozice vybydlené aglomerace. Jistě je třeba hledat i nové způsoby financování či provozování divadla, jistě by se na provozu divadla měl podílet spolu s vámi kraj, jistě najít řešení není jednoduché, ale prosím hledejte ho a nepřipusťte zánik divadla.

Aleš Jungman, Česká Lípa
Nesouhlasím se zrušením divadla v Ústí nad Labem. V době Superstar, Telentmanií…a jiných bychom si měli vážit toho, že můžeme vidět opravdu “živou” operu, operetu či činohru a zachovat ji tak pro další generace. Aby se nám pak nestalo, že ji budeme znát pouze ze záznamu.

Vítězslav Drápal Mgr./flétnista/, Brno
Povšimněte si prosím, kolik je v našem národě ještě vzácných spoluobčanů a vzdělaných lidí. Pročetl jsem si jejich názory, které jsou výstižné,pravdivé a bojující proti zlu,které nás ve všech oblastech kulturního dění zahltí. Praha má asi 90 divadel, ale co ostatní kraje a města? Souhlasím se všemi články a bylo by zbytečné opakovat a připomínat co už bylo zde výstižně řečeno. Jak chcete předávat hodnotné kulturní dědictví nové generaci? Snad se jednou probudíte, až vám halda přiblblých sportovních fanoušků, drogařů a zlodějů přijde zničit vaše úřady. Možná teprve tehdy si uvědomíte jak je nutné změnit postup k výchově a obnovení kulturních hodnot našeho národa (kéž by se poplatky z naších daní, které jdou na ochranu pořádku u příležitosti sportovních událostí mohly využít ke smysluplnějším účelům.)
Zdeněk Pošíval Mgr., režisér, Praha
Zavírání divadel svědčí o tom, že v obci není cosi v pořádku.

Ester Mauci, BcA., Ostrava
Rušit kulturní život dokáží jen barbaři. Jsou takoví v Ústí?

Jaroslava Šimková, Ústí nad Labem
Místo přemýšlení, jak se zbavit divadla, byste měli přemýšlet, kde vzít více peněz pro jeho provoz a zachování. Bylo by třeba dobré, aby za symbolickou cenu vstupenky mohly pravidelně navštěvovat divadlo školní děti, aby z nich nerostly kulturní barbarové, jako jste VY!! Velké úspory by se určitě našly právě u Vás. Utrácíte za luxusní kanceláře a příslušenství, auta, služební byty a pod. a ještě podporujete korupci a rozkrádání penez nás všech. Styďte se za svůj nápad. Divadlo přežilo všechny režimy, jenon ten náš, “demokratický” nepřežije.

Ivan, Ruml, PhDr., Praha
Vážení zastupitelé v Ústí nad Labem, kdysi my jedna redaktorka Varšavského rozhlasu řekla: My Poláci, se nemáme čím chlubit. Naše země je zadlužená, životní úroveň je velmi nízká a kdo může, tak uteče na Západ. Ale čím se můžeme opravdu chlubit je kultura a zejména hudba. Proto ji všemožně podporujeme, abychom alespoň v něčem byli světoví. Smutné je, že Češi tuto hrdost nemají! Pokud nepodpoříte další existenci divadla, dopustíte se nevratné chyby a vaši potomci vás budou proklínat. To si myslí Ivan Ruml, operní redaktor Českého rozhlasu 3 – Vltava

Lenka Dohnalová, PhDr., Ph.D., Praha
Podporuji zachování divadla nejen z důvodů umělecké nabídky, ale i z důvodů sociálních, protože Ústecký kraj má jednu z nejmenších kulturních obslužností v ČR a zároveň je to kraj s vysokým stupněm sociálních problémů. Tohle je cesta k dalšímu propadu za cenu relativně malé úspory. Když se něco zruší, těžko se to obnovuje a navíc, o dům se stejně bude muset někdo starat..

Martin Šimsa, Ph.D., Litoměřice
Zachraňte divadlo nebo odejděte! Novodobý (globální) kapitalismus bez kultury a demokracie je jen novodobým (globálním) otroctvím.

Karel Špelina, violista, prof. Pražské konzervatoře, Praha
Ve Vašem divadle jsem nejednou hrál s komorními soubory; připadá mi krajně nemístné likvidovat divadlo (nebo jakýkoliv jiný kulturní stánek) a soudím, že tak mohou rozhodnout pouze nekulturní zoufalci. Žádný rozpočet, ani peoplemetr nemůže být rozumným argumentem. Naši předkové divadla stavěli za těžších podmínek, protože věděli, že kultura a divadlo především člověka kultivuje a hodnoty, které vytváří přetrvávají, jako jedna z mála jistot a kvalit. Aby nám pánbů zdraví rozum zachovati ráčil!

PhDr Jiří Štilec, CSc, Praha
Vážení zastupitelé, Vaše divadlo patří k významným a tradičním institucím, přežilo daleko horší dobu než je ta dnešní, nedovolte, aby bylo jakýmkoliv způsobem poškozeno nebo dokonce zastavena jeho činnost. Prostředky se určitě najdou. Mimochodem, například inscenace opery Káťa Kabanová měla skvělou úroveň srovnatelnou se všemi jinými scénami i v Evropě. A navíc Vám může přinést z dlouhodobého pohledu i ekonomický profit – v rámci tzv. multiplikačních efektů. Pracuji jako vedoucí oboru hudební management na HAMU v Praze a rád za Vámi přijedu o těchto efektech i o “síle” kultury pohovořit.

Michal Novenko, Mgr et Mgr, Praha
Na některá skvělá představení jsem neváhal do jinak nevábného a nevonícího Ústí zajet i z Prahy… Ale to nic. Bravo, páni zastupitelé – jen musíte být důslední a totéž aplikovat u sebe. Takže: okamžitě vykliďte radnici – přeci stačí, když Vám tam párkrát do měsíce zaskočím dělat hostujícího primátora!

Veronika Strnadová Mgr., Praha
Připadá mi, že jsem se ocitla v době F.L. Věka. Prostý český lid bojuje za české divadlo. Vrchnosti, prosím, zachovejte se tak, abyste se jednou před sebou samými a před svými dětmi nemuseli stydět.

Dr.Magdaléna Rovňáková, zbormajster, Bratislava
Aj na Slovensku sledujeme dianie v Čechách a šokuje nás postoj zastupitelstva v Ústí nad Labem. Ako bude vyrastať naša mládež, keď zlikvidujeme hodnotnú kultúru? Zrušiť divadlo je možné jedným príkazom, ale vybudovanie nového trvá roky a vyžaduje mnoho úsilia!

Ondřej Zahradníček, MUDr., Brno
Méně kultury a vzdělanosti = více šílenců, kteří chodí po ulicích a bodají nevinné děti.

Sylvie Bodorová, hudební skladatelka , Praha
Divadlo k Vašemu krásnému městu patří a bylo by neodpustitelnou škodou tuto národní kulturní památku zničit. Určitě jsem pro zachování této významné scény, která s úspěchem přežila i ty nejtěžší situace. A navíc, vždyť tam jezdí i řada turistů, na hradě Střekov začal pracovat Richard Wagner na opeře Tannhäuser!!!

Libuše Márová , Doc.MgA , Praha
Podporuji tímto ty, jež usilují o zachování souborů ve Vašem překrásném stánku umění, který byl založen před mnoha lety a má svoji historii i tradici. Umění zušlechťuje!

Diskusní příspěvky z webu www.nebertenamdivadlo.cz vybral Vítězslav Sladký a neprošly redakční úpravou. Náš komentář ke zmíněnému problému naleznete zde .

Foto: Pavel Berounský pro SDOB
1) Scéna z opery Čarostřelec
2) Muzikál my Fair Lady
3) Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany
4) Balet Labutí jezero