Rocková opera Jesus Christ Superstar nadále poutá diváckou pozornost, přestože ji hudební skladatel Andrew Lloyd Webber a textař Tim Rice napsali už před čtyřiceti lety. Nejinak je tomu i na české scéně – příběh posledních dní Ježíše Krista nazíraný v muzikálové podobě pohledem Jidáše Iškariotského nejenže v současné době intenzivně připravuje k listopadové premiéře Hudební divadlo Karlín, ale muzikál superlativů nadále zůstává i v repertoáru Městského divadla Brno, které s ním navíc opět vyráží za hranice, tentokrát do rakouského Gars am Kamp, kde zazní v unikátním prostředí hradní zříceniny 14. srpna v rámci mezinárodního festivalu Opern Air Gars 2010.

Muzikál Jesus Chris Superstar vznikl už v roce 1969. Jak známo, v obavách před reakcí církve vyšla nejprve nahrávka na gramofonovém albu a teprve následně bylo dílo provedeno jevištně na West Endu a později na Broadwayi. Děj muzikálu začíná Jidášovými výtkami před příchodem Ježíše a jeho učedníků do Jeruzaléma. Jidáš nechápe, čeho chce Ježíš dosáhnout a tuší tragický konec. Zatímco Máří Magdalena pomazává Ježíše vonnou mastí, Jidáš se s ním pře o hříchu a odpuštění. Mezi tím velekněží docházejí k názoru, že Ježíš by měl zemřít. Ten pak slavnostně vstupuje do Jeruzaléma a dav provolává Hosanna. Kaifáš žádá Ježíše, aby dav zklidnil. Naopak Šimon Zélótes jej nabádá, ať se ujme vlády a spolu s věrnými se postaví Římu. Ten však odmítá. Pilátu Pontskému se zatím zdá o Ježíšovi sen, v němž vstupuje do chrámu, odkud vyhání obchodníky a obrací se k němu dav nemocných, ale on nemá sílu je uzdravit všechny. Marie Magdalena ho pak ukládá ke spánku. Jidáš jde za kněžími a za peníze vyzradí, že Ježíš bude ve čtvrtek v noci sám v zahradě getsemanské.
Druhá část muzikálu začíná Poslední večeří Páně. Při ní Ježíš překvapeným učedníkům oznamuje, že ho jeden z nich zradí a druhý zapře. Jidáš se s ním opět pouští do sporu a následně odchází. Po večeři se Ježíš modlí v zahradě getsemanské a žádá Otce, aby ho zbavil nutnosti své oběti, končí však slovy “děj se vůle tvá”. V tom přichází Jidáš a líbá Ježíše, aby stráž poznala, koho má odvést. Ježíš je zatčen a předveden před Kaifáše. Šimon Petr jde za ním, ale třikrát ho zapře, když se ho tři různí lidé po sobě ptají, jestli k Ježíšovi nepatří. Ježíš je předveden před Piláta, ten ho ale předává Herodovi, který žádá předvedení zázraku na důkaz Ježíšova božství. Ježíš ale mlčí a tak ho Herodes vrací zpět před Piláta. Jidáš odevzdává kněžím zpět pěníze a v zoufalství si bere život. Kaifáš žádá po Pilátovi pro Ježíše smrt, ale ten prohlašuje, že nespáchal nic, zač by trest ukládal. Nakonec ho ale pod nátlakem zfanatizovaného davu dává zbičovat. Ani pak ale Ježíšovi nerozumí a odsuzuje ho k smrti. Zjevuje se Jidáš a ptá se Ježíše, zda měla jeho smrt smysl. V samém závěru díla je Ježíš ukřižován.

Festival Opern Air Gars patří k nejtradičnějším letním operním festivalům v sousedním Rakousku. Každoročně v hledišti pro 1.300 diváků zasedne více než 15 tisíc lidí. Klasická operní představení probíhají stoprocentně naživo, bez elektronického zesílení, což divákům přináší autentický zážitek z poslechu. Další zaznamenání hodnou zajímavostí je, že intendantem festivalu je český režisér Karel Drgáč, někdejší ředitel Státní opery Praha. Ten dosáhl v posledních letech famózního festivalového úspěchu zejména s Verdiho Aidou a s dvoujazyčným provedením Smetanovy Prodané nevěsty. Brněnský Jesus Christ Superstar v režii Stanislava Moši v Rakousku letos zazní po boku La Traviaty Giuseppa Verdiho s anglickou operní star Morenikou Fadayomi v titulní roli.

Foto z inscenace MdB: Jef a Tino Kratochvilové