Na čtvrtek 12. května připravila Plzeňská filharmonie koncert sestavený především z děl francouzských komponistů. Program sice zahajuje Romance F dur Ludwiga van Beethovena a v první půli zazní i Fantazie pro violu a orchestr Jiřího Jarocha, ale další díla jsou francouzská. Maurice Ravel, Claude Debussy a Camille Saint-Saëns. Filharmonici hrají pod taktovkou Ronalda Zollmana a sólo na housle a violu bude hrát Bohuslav Matoušek. Koncert začíná v Měšťanské besedě v Plzni v 19 hodin.

Tvorba pro smyčcové nástroje zaujímá v kompozičním odkaze Ludwiga van Beethovena (1770 – 1827) významnou oblast. Housle byly vedle klavíru nástrojem, který měl v obzvláštní oblibě. Věnoval jim deset sonát, Variace na téma z Mozartovy Figarovy svatby a dvě Romance, které lze chápat jako nakročení ke skvostnému Koncertu D dur. Slovem „Romance“ byla v Beethovenově době označovány pomalé, lyrické věty. Toto pojmenování se nejčastěji vyskytovalo v houslových dílech Giovanniho Battisty Viottiho a jeho francouzských následovníků. V obou Beethovenových Romancích je vliv těchto předchůdců patrný. Romance F dur, která zazní za čtvrtečním koncertě, vznikla dříve než Romance G dur. Skladatel ji napsal již v roce 1798, ale publikována byla až v roce 1805 jako v pořadí druhá s opusovým číslem 50. Dílo je evidentně ukázkou šťastného rozpoložení tvůrce, oplývá hladkostí a vybroušeností, zároveň vyzařuje hřejivou náladu.

Pohádkový cyklus Maurice Ravela Má matka husa zazní rovněž v první polovině večera. Protože ve francouzské lidové tradici nevypráví pohádky babička, ale moudrá stará husa, nazval autor cyklus Má matka husa. Původní verze kompozice byla premiérována dětskými interprety Jeanne Leleu a Geneviève Durony v Paříži 20. dubna 1910. Následná instrumentace učinila z toho kouzelného díla jednu z nejčastěji hraných Ravelových kompozic. . Fantazie pro violu a orchestr Jiřího Jarocha vznikla v roce 1966 z podnětu významného českého violisty Lubomíra Malého. Přestože se svou stavbou blíží jednovětému koncertu, vedl závažný obsah díla autora k určení názvu „fantazie“.

Druhou půli koncert zahájí Předehra k Faunovu odpoledni Calude Debussyho a pak již patří večer Saint-Saensově Symfonii č. 2, která patří k méně hraným dílům, ačkoliv nabízí krásné melodie. Jistě si ji milovníci klasické hudby nenechají ujít.

Sólista koncertu, Bohuslav Matoušek, působil dlouhodobě v Japonsku, po svém návratu se stal primáriem Stamicova kvarteta, v němž působil 15 let. Kvarteto nahrálo doma i v zahraničí přes 60 kompaktních disků a získalo dvakrát prestižní mezinárodní cenu Grand Prix du disque de l´Academie Charles Cros. Společně s klavíristou Petrem Adamcem natočili mimo jiné kompletní dílo Bohuslava Martinů pro housle a klavír. Tento projekt získal v Čechách, Evropě i v USA několik prestižních ocenění, mezi nimiž vyniká např. vyhlášení Deskou roku 2000 americkým internetovým časopisem Classics Today, či Cannes Classical Award v kategorii „Komorní hudba 20. století“ na hudebním veletrhu MIDEM 2001 ve Francii. Významného mezinárodního ohlasu se dostalo také ojedinělému souboru čtyř kompaktních disků, na kterých je shrnuto dílo skladatele B. Martinů pro koncertantní housle (violu) a orchestr. Bohuslav Matoušek je jedním z mála držitelů prestižní stříbrné medaile Nadace Bohuslava Martinů.