Foto: Archiv DJKT Plzeň
Foto: Archiv DJKT Plzeň

6. října nás navždy opustila známá a populární operní režisérka Inge Švandová Koutecká. Režírovala zejména v Plzni a Českých Budějovicích. Řada jejích inscenací se řadí k těm legendárním. Zinscenovala také několik operet.

Inge Švandová Koutecká se narodila v Praze 132. června 1936 do rodiny akademické malířky Jindry a architekta Huga Švandových. Po absolvování gymnázia se rozhodla pro studium operní režie na pražské AMU, kde byla jedním z posledních žáků profesora Ferdinanda Pujmana. Později vystudovala i zpěv u Marie Budíkové.

Ještě před ukončením studia uzavřela v roce 1960 smlouvu s Jihočeským divadlem, kde ve funkci operní režisérky pracovala do roku 1970. Zde se také seznámila se svým pozdějším manželem, akademickým architektem Vlastimilem Kouteckým. V roce 1971 odešli spolu do Divadla J. K. Tyla v Plzni, kde působili až do odchodu do penze v roce 1990. Mezi významné režie tohoto období patří čs. premiéra gruzínské opery Z. Paliašviliho Daisy, Mirandolina B. Martinů, Stravinského Život prostopášníka aj. V letech 1993–1995 byla šéfkou opery v Opavě. 
Hostovala však i v jiných divadlech – v Praze (v Hudebním divadle v Karlíně i v Národním divadle), v Moravském divadle v Olomouci, v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. A také v zahraničí, ať už v Německu nebo v tehdejším Sovětském svazu.

Na svém režisérském kontě přes 185 operních, operetních i muzikálových inscenací, vždy skvě umělecky vypracovaných. O mnohých z nich se zejména v Plzni a Českých Budějovicích mluví dodnes. Za poctivou službu českému divadlu jí byl v roce 1985 udělen titul Zasloužilá umělkyně. Po odchodu do důchodu žila společně s manželem v půvabném Českém Krumlově. V roce 2012 napsala společně se spisovatelem Janem Vaněčkem autobiografii Můj život s operou.