Finanční nestabilitou dlouhodobě zmítané Severočeské divadla opery a baletu uvedlo v pátek 27. května jako poslední premiéru letošní divadelní sezony komponovaný pořad Rendez-vous s lehkonohou múzou. Je až s podivem, že přestože se dosud místní zastupitelé nedokázali rozhodnout, zda a v jaké podobě chtějí městské divadlo v Ústí nad Labem vůbec mít, soubor stále podává, zejména zásluhou ředitele Tomáše Šimerdy, nadprůměrné umělecké výkony, oceněné v uplynulých několika letech mnoha uznávanými cenami. S omezenými finančními možnostmi bohužel scéna nemohla naplnit původní ambice, takže se letošní závěrečný titul dvakrát měnil. Původně chtělo SDOB nastudovat jímavý světový muzikál Šumař na střeše, pak původní muzikálové pásmo Muzikál od A do Z, které se nakonec proměnilo ve zmíněný kostýmovaný operetní koncert.

Premiéra tohoto koncertu s názvem Rendez-vous s lehkonohou múzou představila divákům v podání sólistů, sboru a orchestru opery SD řadu známých i méně známých operetních melodií. Součástí večera, na jehož další reprízy se zájemci mohou vypravit už 7., 16. a 19. června, budou také taneční čísla členů ústeckého baletního souboru v choreografii šéfa baletu Vladimíra Nečase. Jako sólisté vystoupí Jarmila Baxová, Anna Klamo, Jaroslav Kovacs a Pavel Machát. Večerem provází režisér a zároveň ředitel divadla Tomáš Šimerda. Orchestr Severočeského divadla řídí dirigent a sbormistr Milan Kaňák, který koncert připravil také dramaturgicky a k představení před páteční premiérou uvedl: „Celková koncepce je postavena na dvou blocích, jenž připomenou díla provenience české a po přestávce evropské, přesněji řečeno francouzské a rakouské. K tomu muzikantské okořenění skladatelem dnes řazeným do okruhu takzvaného „vyššího populáru“ – svého času slavným autorem mnoha různých žánrových skladeb a uznávaným dirigentem Juliem Fučíkem, jehož jméno se dnes objevuje již jen čas od času na některých lázeňských kolonádních koncertech. Tak se Setkání s operetou proměnilo na Rendez-vous s lehkonohou múzou a my věříme, že vám trochu dobré hudební pohody i pěkné nálady přinese.“

Kromě zmíněných skladeb samozřejmě nechyběly známé operetní šlágry, například z pera Rudolfa Piskáčka (Batalion), Oskara Nedbala (Vinobraní a Polská krev), Franze von Suppé (Lehká kavalerie), Florimonda Hervé (Mamzelle Nitouche), Johanna Strausse ml. (Cikánský baron, Císařský valčík) a slavný Radeckého pochod Johanna Strausse staršího. Severočeské divadlo opery a baletu tak důstojně završilo letošní dramatickou sezonu, kdy dokonce, proti vůli české kulturní veřejnosti, hrozilo uzavření scény. Nezbývá, než doufat, že v divadelní sezoně 2011/12 bude moct tento divadelní dům naplnit své ambice a zrealizovat všechny plánované premiéry oper RUSALKA, GIANNI SCHICCHI a KOMEDIANTI, baletu LEGENDA O LÁSCE, operet HRABĚNKA MARICA a NA TÝ LOUCE ZELENÝ i světového muzikálu FUNNY GIRL.

Foto: SDOB Ústí nad Labem