PF IMG_5079

Plzeňská filharmonie uzavírá čtvrtečním koncertem v Měšťanské besedě v Plzni 9. června koncertní koncertní sezóny 2015/2016. Pod taktovkou svého šéfdirigenta Tomáše Braunera provede ve spolupráci s Českým filharmonickým sborem vedeným Petrem Fialou oratorium pro smíšený sbor, sólisty a orchestr Stabat Mater Antonína Dvořáka. Jako sólisté se představí renomovaní sólisté – Pavla Vykopalová, Jana Sýkorová, Tomáš Černý a David Szendiuch. Koncert v reprezentativní sále Měšťanské besedy začíná v obvyklých 19 hodin. Stabat Mater, op. 58 Antonína Dvořáka s podtitulem „Oratorium pro sóla, sbor a orchestr“ je vokálně-instrumentální dílo na text staréhocírkevního hymnu Stabat Mater. Skladba měla premiéru 23. prosince 1883 v Praze. Skladba zaujímá významné místo nejen coby vůbec první projev skladatelovy zbožnosti, ale i v celkovém kontextu české národní hudby, neboť po Janu Dismasi Zelenkovi představuje po dlouhé době další titul, který získal světový význam v oblasti duchovní tvorby. Jedná se o dílo nevšední ušlechtilosti a závažnosti. Dvořákova melodická a harmonická nápaditost zde dostupuje do absolutní slohové čistoty a zcela osobité oduševnělé estetiky. Instrumentace (jak je i jinak skladatelovou typickou předností) disponuje až neuvěřitelně pestrou, nadpozemskou barevností a plasticitou, jež se nijak nezpronevěřuje vkusu a působí přes svůj přesah naprosto přirozeně. Je vrcholným, obsahově hlubokým dílem historie české hudby vůbec – je totiž jednou z umělecky nejsilnějších, nejosobitějších a lidsky nejhlouběji cítěných náboženských skladeb. Dvořákovo zhudebnění Stabat mater je poměrně rozsáhlé dílo, jehož trvání je přes devadesát minut čistého času. Spolu s Bachovými,Händelovými a Haydnovými skladbami tohoto typu právem náleží k vrcholům oratorní tvorby hudební historie.

Celá, právě končící sezóna 2015/16, jejíž první polovina byla součástí projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, byla mimořádně bohatá a ukázala, proč se Plzeňská filharmonie řadí k předním českým orchestrům. Sezónu zahájilo turné v Německu se skvělou americkou houslistkou Tai Murray. V zahraničí pak PF odehrála více než padesát koncertů, což je na české poměry mimořádné číslo. Za vrcholné kulturní události v rámci Plzeňského kraje můžeme považovat koncerty se skvělými sólisty, kterými byli mimo jiné sopranistka Juliane Banse, klavíristka Lilya Zilberstein, basbarytonista Adam Plachetka nebo vystoupení violoncellisty Petra Nouzovského a dirigenta Petra Altrichtera. Unikátní bylo provedení Špalíčku, baletní hudby, Bohuslava Martinů ve spolupráci s Kühnovým dětským sborem pod taktovkou Ronalda Zollmana, stejně jako závěrečný koncert sezóny oratorium Stabat Mater Antonína Dvořáka, provedené s Českým filharmonickým sborem. Za projekt Umělec a totalita: Svoboda projevu a moc totality byla Plzeňská filharmonie navržena na Uměleckou cenu města Plzně 2015.

Nová koncertní sezóna 2016/2017 začíná pro Plzeňskou filharmonii již v létě mimořádnými koncerty v Regensburgu a na festivalech v Českém Krumlově a Litoměřicích. Celá nová sezóna bude pro nejvýznamnější západočeské těleso v mnoha ohledech jedinečná a převratná. Spolu s rostoucím věhlasem orchestru stoupá počet koncertů v České republice a zahraničí. Veliký nárůst koncertů je vidět především v abonentní řadě věnované dětem. Plzeňská filharmonie také rozšiřuje své koncertní možnosti využíváním novým sálů, které v minulém roce v Plzni vznikly, a tak se abonenti mohou mimo tradiční Měšťanskou besedu vydat na Novou scénu Divadla J. K. Tyla nebo do prostoru DEPO 2015.