Hudební skladatel, muzikálový tvůrce, zpěvák a klavírista Richard Pachman připravil pro své diváky a posluchače další novinku, kterou nazval podle historické vesničky na Berounsku “Tetín – Tetínem s hudbou a slovem”.
Slavnostní křest nového CD se uskuteční dnes od 14 hodin v tetínském kostele svaté Ludmily. Při této příležitosti zazní “Gloria,” neboli české středověké písně a soudobá hudba Richarda Pachmana. Se známým skladatelem je přednese specialistka na starou hudbu Hana Blochová.

Hana Blochová je absolventkou dějin umění Filosofické fakulty Karlovy Univerzity v Praze, výtvarné kritiky na univerzitě v Brně, oboru technologie restaurování na VŠCHT a Přírodovědecké fukulty UK. Publikuje a přednáší v oboru moderního výtvarného umění, dějin středověkého umění a starověkých filosofií. Napsala knihu “Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše” a studii “Karlštejn, Magister Theodoricus a umění doby Karla IV.” Hraje na varhany, příčnou flétnu, harfu a repliky středověkých nástrojů. Spolupracovala s českými i evropskými soubory staré hudby. Vystupuje sólově nebo se souborem staré a alternativní hudby Kvinterna, jehož je uměleckou vedoucí. Rovněž nahrává hudbu pro film a divadlo.

Na novém CD zazní také hlas Dity Vích Hořínkové, populární herečky a zpěvačky, která hraje v operetních a muzikálových inscenacích v Praze a Plzni. Tetínské CD obsahuje tyto části:

průvodní slovo
Richard Pachman a Jana Brajerová

zpěv
Richard Pachman a Dita Vích Hořínková

hudba a texty
Richard Pachman

č. 3 a 18 – hudba a text
J. Vorel / J. K. Chmelenský

č. 7 a 13 – duchovní skladby ze 14. století
z oratoria „Mistr Jan Hus“ R. Pachmana

Během dnešního odpoledne se mohou diváci těšit také na ukázky z Pachmanova muzikálového oratoria Mistr Jan Hus.

Foto: Josef Hrubý a plakát “Tetín”