Jiří Pavlica, foto: Dominik Bachurek

Nevšední hudební zážitek připravila pro své posluchače Plzeňská filharmonie. Již 7. prosince se v Měšťanské besedě mohou od 19 hodin naladit na vánoční strunu díky koncertu se sopranistkou Barborou Poláčkovou a barytonistou Romanem Janálem, kteří s filharmoniky a pod taktovkou šéfdirigenta filharmonie Tomáše Braunera provedou Missu Brevis Jiřího Pavlici. Zpívat bude rovněž Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy, jehož sbormistrem je Jakub Zicha. Interpretační a tvůrčí činnost Jiřího Pavlici je v povědomí veřejnosti spjata především s Hradišťanem, ale šíře jeho záběru i schopnost spojovat umělce i posluchače různých hudebních směrů je obdivuhodná.

Spolupracuje s řadou vynikajících interpretů, soubor i orchestrů, včetně zahraničních. První podoba skladby Missa brevis pastoralis vznikla v roce 1997 pro sóla, smíšený sbor a komorní orchestr. Jak autor říká, „ jako idylická vzpomínka na vlastní dětský svět plný rodičovské lásky a rodinné harmonie, kdy běh všech věcí byl spojen svorníkem maminčina úsměvu a tatínkovy shovívavosti“. V roce 1999 svoji ,Malou mši´ Jiří Pavlica dopracoval, setkala se s velkým ohlasem. Prováděly ji různé soubory buď za doprovodu komorních orchestrů nebo varhan. V roce 2014 vybídl Jiřího Pavlicu Symfonický orchestru Českého rozhlasu, aby svoji mši přepracoval pro velké symfonické obsazení. Při prvním provedení této verze provedl barytonový part právě Roman Janál. „Jiří Pavlica představuje v naší hudební kultuře originální a neopakovatelný zjev. Jeho tvorba oslovuje, těší a povznáší široké spektrum veřejnosti, proniká do duší a srdcí lidí všech generací. Jeho hudební jazyk je elixírem v době, kterou nejednou prostupuje negativismus, nepokora a konzumní způsob života. Jiří je dalším důkazem Božího působení,“ uvedl Roman Janál při této příležitosti.

Bylo by škoda nechat si ujít nevšední hudební zážitek.