Když procházíte kolem staveniště v plzeňské Jízdecké ulici, překvapí vás už teď stavba nové divadelní scény a přilehlé administrativní budovy svojí monstrózní velikostí. Alespoň opticky celý areál vypadá mnohem větší, než historická budova Velkého divadla. Změní se tedy v plzeňském divadelnictví letitá hierarchie? Které z divadel bude vlastně to “Velké”, to hlavní? Těžko hledat odpověď…

Přitom se dokončení nové divadelní budovy, které je jedním z pilířů projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, ocitlo koncem minulého týdne v ohrožení. Firma Hochtief, která divadlo staví, totiž poslala městu žádost o zvýšení vysoutěžené ceny 818 milionů korun bez DPH o dalších 40 milionů za takzvané vícepráce a změnu divadelních technologií. Připomeňme, že když se o novém divadle před lety začalo mluvit, hovořilo se o částce do půl miliardy korun, přičemž právě tato skutečnost sehrála zásadní vliv při rozhodování, zda rekonstruovat současné Komorní divadlo či stavět zcela nové.

Zastupitelé o zvýšení ceny v době, kdy město počítá každou korunu, bouřlivě diskutovali několik hodin. Nakonec schválili jen navýšení o 18 milionů korun na jevištní technologie, dalších dvaadvacet za zemní vícepráce zatím zamítli. Firma Hochtief nyní hrozí, že nezbydou prostředky na úpravu okolí divadla, což například MFD okomentovala slovy, že budoucí návštěvníci budou možná muset chodit na představení v holínkách.
“Pokud vícepráce skutečně nebudou zaplaceny, dokončovací zemní práce provádět nebudeme, protože nebude z čeho,” uvedl mluvčí stavební společnosti Michal Talián.

Požadovaný doplatek rozhádal ČSSD s ODS, tedy koaliční partnery, kteří plzeňskému magistrátu vládnou. ČSSD míní, že vysoutěžená částka už by neměla být jakkoli navyšována, zatímco ODS je pro zaplacení “nepředpokládaných” nákladů, které údajně souvisí s kontaminací zeminy na staveništi. Nejednotnou koalici pak kritizovali její oponenti, zejména z řad TOP 09 a Občané.cz. Někteří z nich se dokonce v kuloárech přikláněli k přerušení stavby, kterou, trochu pozdě, považují za zbytečně megalomanskou. Argumentují, že hlavním počinem projektu hlavního evropského kulturního města v roce 2015 bude “kulturní fabrika” Světovar. Do rekonstrukce bývalého pivovaru chce město napumpovat dalších dvě stě sedmdesát milionů. Mnozí Plzeňané už nyní vyslovili obavy, zda se na Světovaru náhodou nestaví nejdražší kuřárna marihuany na světě pro takzvané alternativní umělce. Celý projekt Plzeň 2015 tak ztrácí v očích veřejnosti prestiž, což zapříčiňují nejen zmíněné pře, časté výměny ředitelů společnosti, ale také skutečnost, že se kulturní stánky dosud v Plzni spíš boří – nedávno Dům kultury Inwest i s Divadlem Miroslava Horníčka, před časem bylo uzavřeno oblíbené Divadlo Čas, jasný není ani osud Pekla…

Za potřebný, ale problematický považuje projekt také někdejší ředitel DJKT Plzeň a ND Brno Mojmír Weimann:
“O nutnosti nového divadla nikdo nepochybuje. Komorní divadlo už nemělo fungovat více než čtvrtstoletí. Je ovšem diskutabilní, zda projekt převzatý z portugalské Almady, satelitního města Lisabonu, kde úspěšně slouží jako kulturní a společenské centrum (neboli přeloženo do plebejské češtiny jako „kulturák“) je tím nejvhodnějším řešením. V každém případě je to projekt, který provozování divadla prodraží a je nezbytné vymyslet a posléze realizovat jeho dlouhodobé využití. Lze předpokládat, že ti, kdo rozhodli o jeho výstavbě, dobře věděli, co činí. Muselo jim být také jasné, že stavba se oproti původním předpokladům prodraží. Není to nic nového, bylo tomu tak i při budování Balšánkovy historické budovy, která se tehdejším otcům města prodražila asi o pětinu předpokládaných výdajů. Ale to není to nejpodstatnější, podstatný je provoz, a ten bude výrazně dražší než provoz stávajícího Komorního divadla. Podivně tedy působí některé výroky čelných představitelů koalice vládnoucí ve městě na toto téma, když s výstavbou sami jednomyslně v dané podobě souhlasili. Ještě podivněji a hlavně zmateně působí rozhodnutí, že provozovatelem bude jakési bytové družstvo Sylván a nikoli divadlo,” uvažuje Weimann.

V novém divadle se má začít hrát od 2. září 2014, kdy má být slavnostně otevřeno Prodanou nevěstou Bedřicha Smetany, hned další den je na programu předpremiéra světoznámého muzikálu Kočky (Cats). Stavba je jedním z hlavních bodů projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury v roce 2015. Zatím se prostavělo zhruba 370 milionů korun. Současný dočasný ředitel Divadla J.K.Tyla Plzeň Ilja Racek uvedl, že zdržení stavby by značně zkomplikovalo plánovaný začátek provozu a rozložilo plány na celou příští sezonu. Už nyní jsou termíny velmi napjaté. Divadlo má být dokončeno na konci dubna 2014, pak má mít do srpna zkušební provoz. Nejistota komplikuje práci divadelníků – během krátké doby budou muset do nové budovy přestěhovat 11 současných inscenací a nazkoušet čtyři nové, v prodeji je již v Plzni velmi oblíbené předplatné, které s projekty na nové scéně stoprocentně počítá.

Foto: Vítězslav Sladký