K stěžejním autorským počinům příští divadelní sezony bude jistě patřit v Městském divadle v Brně vizuálně – hudebně – divadelní inscenace MUCHOVA EPOPEJ, jejíž premiéra je naplánovaná hned na 18. září tohoto roku. Jak známo, malíř Alfons Mucha patří k celosvětově nejuznávanějším představitelům secese a jeho umělecká dráha je spjata především s plakátovou tvorbou v Paříži. K osudovému zlomu v jeho kariéře došlo roku 1897, když získal objednávku na plakát pro Sarah Bernhardt. Stal se také autorem návrhu prvních československých známek a bankovek. Svým všestranným nadáním zasahoval do všech uměleckých oborů, sochařstvím počínaje a divadlem konče. Krom nejznámějších divadelních plakátů navrhoval například kalendáře, viněty na láhve, obaly čokolád i cigaret, ale také vitráže okna v Nové arcibiskupské kapli chrámu sv. Víta v Praze nebo pavilonu Bosny a Hercegoviny pro Všeobecnou výstavu v Paříži v roce 1900. V letech 1910 – 1928 realizoval cyklus velkoformátových obrazů SLOVANSKÁ EPOPEJ na zámku ve Zbiroze, jenž jeho americký mecenáš Charles Crane věnoval Praze.

Muchův život byl velmi pestrý a přátelil se s mnoha největšími uměleckými osobnostmi přelomu 19. a 20. století, ať už to byl Brožík, Hynais či hudební skladatelé Bohuslav Martinů a Giacomo Puccini. Jeho životní osudy popsal syn Jiří Mucha v románech “Podivné lásky” a “Alfons Mucha”. Poprvé se však Alfons Mucha stane titulní muzikálovou postavou a zahraje si jej herec Michal Isteník. Původní projekt Šimona Cabana, který patří mezi přední české choreografy, scénografy a režiséry, slibuje unikátní divadelní zážitek. Spolu s hudebním skladatelem Alešem Březinou, kterého známe jako autora hudby např. k filmům Knoflíkáři, Musíme si pomáhat, Horem pádem, Kráska v nesnázích nebo Obsluhoval jsem anglického krále, našel Šimon Caban inspiraci právě v životě a díle celosvětově uznávaného secesního výtvarníka Alfonse Muchy. Inscenace zobrazuje dobu konce 19. století, v němž se český umělec snažil prosadit jak v pařížské umělecké společnosti, tak v Americe, aby nakonec zjistil, že je pevně zakořeněn ve své vlasti. Na jevišti Hudební scény v této inscenaci potkáme okouzlující herečku Sarah Bernhardt, malíře Luďka Marolda i Marii Chytilovou, Muchovu celoživotní lásku, kterou si umělec po dlouholeté známosti vzal za ženu. Příběh se vine a proplétá podobně jako secesně dekorativní motivy na Muchových obrazech. Rozvíjí téma lásky k vlasti, k umění, k milované ženě a pomyslně vrcholí, stejně jako celé Muchovo dílo, vznikem neopakovatelného, nejen rozměry obrovského díla Slovanská epopej.

Osoby a obsazení:

Alfons Mucha: Michal Isteník
Luděk Marold: Jaroslav Matějka
Žena, Hospodská, Baronka Rotschild: Pavla Vitázková
Otec, Hostinský, Otec hraběte: Karel Janský
Gaugin, Šejk Ibn Saud: Stano Slovák
Nakladatel: Dušan Vitázek
Marie, Hospodská, Sarah Bernhardt: Markéta Sedláčková
Vroubek: Tomáš Sagher
Mme Charlotte:Lenka Bartolšicová
Postava Muchových obrazů, student, profesor, umělec, nevěstka, čumil, Afrodita, múza, Makart, František Josef, lékař, hrabě Khuen Belasi, chór:
Lukáš Janota / Michal Matěj / Aleš Slanina / Jakub Przebinda / Robert Rozsochatecký / Radek Láska / Michal Šebek / Andrea Březinová / Magdaléna Tkačíková / Svetlana Slováková / Tereza Martinková / Jana Glocová
a řada dalších

V roce 1928 mimo jiné Alfons Mucha napsal:
„Již roku 1900 v Paříži předsevzal jsem si zasvětit druhou polovici svého života práci, jež by pomáhala budovati a utužovati u nás cit národního uvědomění. Jsem přesvědčen, že vývoj každého národa může se zdarem pokračovati jen tehdy, vyrůstá-li organicky a nepřetržitě z vlastních kořenů národa a že k zachování této kontinuity je nezbytná znalost jeho historické minulosti…
Účelem mého díla nikdy nebylo bořit, ale vždy stavět, klást mosty, neboť nás musí všechny živit naděje, že celé lidstvo se sblíží, a to tím snáže, dobře-li se pozná navzájem. Šťasten budu, bude-li mně dopřáno přispěti skrovnými silami k tomuto poznání – aspoň a zatím u nás, v naší rodině slovanské.“

Doufejme, že v podobném duchu vyzní i ojedinělý projekt, který Městské divadlo Brno připravuje.

Foto:
1) Repro redakce – Apotheosa, jeden z nejznámějších motivů Slovanské epopeje
2) Zámek Moravský Krumlov – expozice
3) Portrétní snímek – Šimon Caban
4) MdB – herec Michal Isteník
5) Archivní portrét – Alfons Mucha