Opavské Slezské divadlo uvede jako teprve druhé v Čechách slavný americký muzikál The Sound of Music (Za zvuků hudby), který patří k naprosto základním pilířům muzikálové tvorby.