Aby Vám pověstný pavouček přinášel po celý nový rok 2013 jen samé štěstí
přeje
vydavatel Josef Hrubý a celá redakce našeho magazínu