Lumír Olšovský a martin Otava, foto: Archiv DJKT Plzeň

Ředitel Divadla J. K. Tyla Martin Otava, kterému letos v září končí funkční období, povede divadlo i v příštích letech v časově neomezeném horizontu. Stejně, jako ředitelé dalších dvou městských kulturních příspěvkových organizací – Divadla Alfa a Knihovny města Plzně, kterým ovšem končí funkční období až na konci letošního roku.

Město totiž zrušilo dosud standardní vypisování výběrových řízení na tyto posty a ředitelé městských kulturních institucí dostanou smlouvu na dobu neurčitou. Stalo se tak v důsledku systémových opatření v oblasti kultury, které spolu se zrušením vypisování výběrových řízení odsouhlasilo již 24. května 2018 plzeňské zastupitelstvo. Toto usnesení se týká společností příspěvkových (DJKT, Alfa, Knihovna města Plzně), založených (obecně prospěšných společností – Divadla pod lampou, Plzeňské filharmonie, Galerie města Plzně, ústavu – Plzeň 2015) a spoluzaložených – zájmového sdružení právnických osob Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň. U založených a spoluzaložených organizací vzhledem k jejich právní subjektivitě rozhodují však o jmenování ředitele orgány dané kulturní instituce.

Plzeňští radní jmenovali 25. března letošního roku jednadvacet členů odborné komise, kteří měli projednat strategie městských kulturních organizací předložených jejich stávajícími řediteli. Jednání komise proběhlo ve dnech 21. – 22. května letošního roku. V souladu s usnesením zastupitelstva mělo být výběrové řízení na pozici ředitele dané organizace vypsáno pouze tehdy, neschválí-li komise předložené strategie. „Jelikož všechny předložené strategie organizací byly vyhodnoceny odbornou komisí jako kvalitní a doporučeny ke schválení RMP, nevyvstal důvod pro vyhlášení výběrového řízení,“ uvedla náměstkyně pro oblasti kultury plzeňského magistrátu Eliška Bartáková (politické hnutí ANO).

A Rada města Plzně také na svém zasedání v pondělí 24. 6. usnesením č. 710 strategie tří plzeňských městských kulturních příspěvkových organizací na pětileté období schválila. Automaticky tedy ředitelé DJKT, Alfy a Městské knihovny získávají smlouvy na dobu neurčitou. Radní schválili také strategie městem založených a spoluzaložených organizací, a to obecně prospěšných společností Divadla pod lampou, Galerie města Plzně, Plzeňské filharmonie, zapsaného ústavu Plzeň 2015 a zájmového sdružení právnických osob Mezinárodního festivalu DIVADLO Plzeň.

Odborná komise, která strategie posuzovala, byla rozdělena na jednotlivé oblasti a skládala se ze zástupců města, kraje a odborníků. Oblast divadla posuzoval Ilja Racek, Jiří Štilec a Šárka Havlíčková, loutkové divadlo Nina Malíková a Stanislav Doubrava, knihovnictví Vít Richter a Dagmar Svatková, klasickou hudbu Roman Dietz a Václav Derner, výtvarné umění Roman Musil a Marcel Fišer. Oblast alternativní hudby Tomáš Chochole a Ivan Jáchim, sekci kreativních a kulturních průmyslů Eva Žáková a Olga Škochová Bláhová.

Podle slov Elišky Bartákové si město od této systémové změny (zrušení výběrových řízení a uzavření smluv na dobu neurčitou) slibuje lepší ukotvení plzeňské kultury. „Město chce tímto krokem zajistit pevné zázemí pro organizaci a i pro jeho ředitele. Aby tam byla vytvořena taková pracovní atmosféra, která dovolí rozvoj instituce. A také se jedná o ukotvení kultury v městě Plzni. Kultura dostává svůj rámec a stane se v Plzni stálicí,“ uvedla náměstkyně. Jak vysvětlila, hledání nových trendů v koncepci kultury v Plzni vyvstalo v souvislosti s rokem 2015, kdy město získalo titul EHMK. „Hledaly se nové trendy a způsoby, aby doplnily původní kulturní nabídku,“ vysvětlila.

Ředitele divadel a knihovny nyní tedy může odvolat pouze městská rada, vyvstanou-li pochyby o správnosti řízení dané instituce. Odvolá jej podle slov Bartákové výhradně na doporučení odborné komise, kterou jmenuje odbor kultury plzeňského magistrátu. Náměstkyně se neobává, že by tento krok vedl ke zpolitizování kulturních organizací.

Ředitelé kromě obvyklé výroční zprávy budou odboru kultury předkládat ještě jednu hodnotící zprávu. „Zprávu ředitelů vyhodnotí odbor kultury, a když posoudí, že je v pořádku, není důvod k pochybnostem. Pro městskou radu je postoj odboru kultury dostatečným vodítkem. Pokud by ale odbor měl o fungování dané instituce pochyby, pak by svolal k jednání odbornou komisi, která situaci posoudí,“ uvedla náměstkyně.

Stejně tak se náměstkyně nedomnívá, že smlouvy na dobu neurčitou vedou ke ztrátě přirozeného konkurenčního prostředí a mohly by ve svém důsledku vést ke stagnaci uměleckého vývoje. „Bavíme se o městských společnostech, které jsou svým zaměřením jedinečné. DJKT je kamenné divadlo a je svým zaměřením dané. Divadlo Alfa i Knihovna města Plzně, tam je vše také dané. I Divadlo pod lampou má své know-how, jeho směřování je rovněž dané. To samé Plzeňská filharmonie. Nemyslím si, že by došlo k ustrnutí či nějakému omezení. Myslím si, že spokojený divák je hlavním ukazatelem toho, jestli divadelní scéna ustrnula, nebo jestli se dál rozvíjí. Myslím si, že divák je jako lakmusový papírek, který by jako první vydal signál, že se v dané organizaci děje něco, co mu neprospívá. A na to bychom my, jak odbor kultury, tak vedení města, zareagovali a začali bychom pátrat po příčinách,“ uvedla. „Co se týká nabídky programů divadla, máme nyní od diváků kladné ohlasy,“ uzavřela Eliška Bartáková.

Ředitelé tří městských příspěvkových organizací tedy už nebudou muset svůj post po pěti letech obhajovat v konkurenci dalších potenciálních zájemců, jako tomu bylo doposud. Pouze po pěti letech předloží strategii vývoje svých institucí na další ´pětiletku´ odborné komisi, který bude mít stejný charakter, jako ta letošní.