Kjótský symfonický orchestr hraje tuto středu 3. června od 19 hodin v Měšťanské besedě v Plzni. Pod taktovkou Junichi Hirokamiho se představí i houslový virtuoz Fumiaki Miura. Na programu jsou díla T. Takemicu, Sergeje Prokofjieva a Richarda Strausse.

Koncert zahájí Tři filmové motivy pro smyčcový orchestr, jejich autorem je právě Tóra Takemicu.
„V oblasti vážné hudby v Japonsku můžeme v podstatě mluvit o proudu akademicky vyškolených skladatelů, kteří studovali evropskou hudbu, a skupině národně zaměřených tvůrců věřících ve vlastní jedinečnou japonskou identitu. Syntézu obou linií ve své tvorbě úspěšně vytvořil Tóru Takemicu (1930 – 1996), jenž postupně dospěl k nesmírně originálnímu vlastnímu stylu. Od dětství byl vystaven vlivům západní hudby i poslechu flétny šakuhači, na niž hrával jeho otec, či tradičního nástroje šó (ústní varhánky), který slýchal u své tety. Silným dojmem na něj zapůsobila hudba Mahlera, Debussyho, Gershwina a Messiaena, již slýchal v rozhlasových pořadech a která jej přivedla již v šestnácti letech k rozhodnutí stát se skladatelem. Po neúspěšných zkouškách na Hudební fakultu Univerzity umění v Tokiu se hudbě věnoval v podstatě jako samouk. Oficiální skladatelský debut v roce 1950 (Lento in due movimenti) byl přijat chladně, ale Requiem for Strings z roku 1957, jemuž vyjádřil veřejné uznání I. Stravinskij, zaznamenalo skutečný úspěch. Následovala další díla, v nichž se postupně prolínaly experimenty s elektronickou hudbou, seriálními technikami, novými zvukovými možnostmi západoevropských hudebních nástrojů včetně „preparovaného klavíru“ Johna Cage i zvuky připomínajícími tradiční japonské nástroje a hudební styly,“ charakterizuje muzikoložka Lenka Bočanová. Po výletu do japonské hudby se publikum může těšit na slavná a u nás ne často uváděná díla. Zazní Koncert pro housle a orchestr č. 2 g moll Sergeje Prokofjieva a po přestávce dvě díla Richarda Strausse. Jeho slavná symfonická báseň Enšpíglova šibalství a suita z jedné z jeho nejslavnějších oper Růžový kavalír.

Kjótský symfonický orchestr hostoval na mnoha evropských festivalech. Poprvé v roce 1989 ve Francii, poté následovalo velké evropské turné, během něhož se orchestr představil na koncertech v Řecku, Vídni, Krakově a Chorvatsku. V květnu 1997 hostoval KSO v rámci kulturního partnerství města Prahy a Kjóta poprvé v České republice na festivalu Pražské jaro. Kromě pravidelného nahrávání pro japonská hudební vydavatelství natočil KSO i několik CD pro významný německý label Arte Nova s interpretacemi děl Sibelia, Smetany, Bartóka a Mahlera. KSO ročně odehraje okolo 100 koncertů včetně abonentních koncertů, koncertních sérií pro děti a různých charitativních akcí.

Plzeňský koncert KSO ve Velkém sále Měšťanské besedy je součástí ambiciózního evropského turné k 60. výročí jeho založení. Kromě koncertu v Plzni se orchestr – řízený v pořadí již dvanáctým šéfdirigentem Junichi Hirokamim – představí ještě v Kolíně nad Rýnem, Amsterdamu a ve Florencii. Koncert v Plzni je součástí programu Evropské hlavní město kultury 2015 a uskuteční se díky velkorysé podpoře města Kjóta a nadace EU Japan Fest.

Ilustrační foto: Kjótský symfonický orchestr