Umělecká rada DJKT Plzeň, foto: Vítězslav Sladký

O současné hospodářské i umělecké situaci včetně dramaturgie Divadla J. K. Tyla v Plzni a jeho plánech na příští sezónu jednala v pondělí 5. června Umělecká rada DJKT Plzeň.

Současně její členové byli seznámeni s úpravou prostor Nového divadla. „Do konce kalendářního roku bude nově nasvíceno schodiště Nového divadla a jeho foyer bude nově vybaveno nábytkem. Existuje i skica týkající se dalších úprav Nového divadla, ale ještě dva roky nelze do budovy stavebně zasáhnout, změny by zpochybnily nárok na záruky,“ uvedl ředitel DJKT Martin Otava. Umělecká rada podle slov jejího člena Daniela Dvořáka pozitivně hodnotila vztahy divadla s městem a krajem a zařazování náročných titulů na repertoár DJKT a spolupráci divadla s veřejností. „Divadlo je největším nositelem estetické výchovy. A proto je velmi pozitivní cílevědomá práce s malým divákem, která povede v budoucnosti k získávání nového publika,“ uvedl Daniel Dvořák.

V hodnocení jednotlivých souborů měli někteří členové UR i výhrady. „V Baletu hodnotím pozitivně čtyři premiéry v sezóně, které dávají tanečníkům i divákům větší příležitost. Chybí mi ale zastoupení zahraničních choreografů,“ uvedl člen rady Zdeněk Prokeš. „Je těžké hodnotit divadlo, neboť tato doba prožívá krizi kritérií. Ve všem. V etice, v estetice. Přitom však přesná stupnice kritérií je schopna zarazit vývoj. Ale plzeňská činohra začíná sklouzávat do šedého republikového průměru. Měla tu svou tradici a stávala vepředu, i když byla kritizována. Nyní se na plzeňských inscenacích ukazuje obrovská nevýhoda dominance režie v inscenaci. Režie zde používá prostředky a postupy, aniž si uvědomí, jakou mají funkci,“ uvedl člen rady Viktor Viktora.

Management DJKT Plzeň, foto: Vítězslav Sladký

Rada se seznámila i se změnami v abonmá. „Stávající systém abonmá přestává nové generaci vyhovovat,“ konstatoval Martin Otava. Divadlo změnilo systém, mimo jiné vůbec poprvé nabízí předplatné přímo základním a středním školám a podle slov vedoucí obchodního útvaru Edity Laštovkové právě díky těmto změnám počet předplatitelů stoupl. Zvýšil na současných 10 413. Inscenace Sen noci svatojánské a Zvonokosy určené pro diváky od 14 let figurující však v abonmá pro děti od 10 let mají podle ředitele dvě verze, v té určené pro dětského diváka jsou scény pro děti nevhodné vynechány či upraveny.

V DJKT se uskutečnilo v roce 2016 celkem 24 premiér, další v lochotínském amfiteátru, což je o tři premiéry více než v roce 2015. Celkem včetně šestitisícové návštěvnosti open-air představení vidělo loni na domácích scénách divadelní produkci 194 478 diváků. “Amfiteátr považujeme za jednu našich scén a zdejší premiéru tedy za regulérní premiéru tohoto divadla,“ konstatoval Martin Otava. Náklady DJKT činily loni 239 962 000 korun, na financování se podílí zřizovatel, tedy město Plzeň 174 364 000, dále přispívá Plzeňský kraj 5-ti miliony a Ministerstvo kultury ČR částkou 8 mil. 600 tis. Soběstačnost divadla byla v roce 2016 22,99 procent, město požaduje soběstačnost nejméně 18 procent, počet premiér je zřizovatelem stanoven minimálně na 22, počet představení nesmí být nižší než 530 ročně. „V roce 2016 jsem odehráli 679 představení. V budoucnu nechceme počet představení již rozšiřovat,“ uvádí Martin Otava.

Muzikálový soubor DJKT Plzeň uvedl loni pět nových inscenací – Zvonokosy, Bonnie a Clyde, Muzikantská pohádka, Kdyby 1000 klarinetů a Liduschka (Baarová) a mohl se pochlubit průměrnou návštěvností 84, 81% (balet 87,88%, činohra 80,85% a opera 75,25%). V příští sezoně ambiciózní soubor chystá šest premiér – Zahradu divů, Catch Me If You Can, Šumaře na střeše, Co takhle svatba, princi a Donaha!. Poslední, šestý titul, je momentálně v jednání a o jeho uvedení bude rozhodnuto cca do dvou týdnů. Poté vám ve spolupráci s dramaturgem Pavlem Bárem přineseme ucelený pohled na muzikálovou dramaturgii až do konce roku.

Management a UR DJKT Plzeň, foto: Vítězslav Sladký