Celý divadelní svět si letos připomíná 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara. Městské divadlo Brno nastudovalo originální scénické pásmo Williamovy sonety.