Stanislavu Mošovi přejeme k 65. narozeninám pevné zdraví, bez něhož není štěstí, mnoho tvůrčích sil a návrat české kultury k normálu