Bílý akát pro Ukrajinu. DJKT Plzeň pořádá 28. března koncert na podporu divadla v Oděse.