Roman Janál, foto: Repro redakce

Smetanův kvartet Z mého života v orchestrální úpravě a Biblické písně s Romanem Janálem zahájí koncertní řadu B Plzeňské filharmonie ve čtvrtek 18. října od 19 hodin v Měšťanské besedě.

Posluchači se mohou těšit na díla Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. Filharmoniky bude řídit jejich šéfdirigent Ronald Zollman, jako sólista vystoupí náš přední barytonista Roman Janál.

Koncert zahájí Adagio Leoše Janáčka a následovat budou Dvořákovy Biblické písně. Roman Janál je vynikajícím interpretem písňové tvorby a ve čtvrtek přednese celý Dvořákův cyklus Biblických písní. Těchto deset písní pro nižší hlas s doprovodem klavíru vzniklo v krátké době pouhých tří březnových týdnů roku 1894 v době skladatelova pobytu v New Yorku, Dvořák tvořil z vnitřní potřeby. „Sám vybral texty z Davidovy Knihy žalmů nikoliv však v latinském jazyce, ale ve starobylém překladu Bible kralické. Právě užitím mateřského jazyka dosáhl Dvořák bezprostřední přirozenosti výpovědi,“ říká Lenka Bočanová. Biblické písně vyšly poprvé u nakladatele Fritze Simrocka v roce 1895, v témže roce skladatel sám upravil u prvních pěti písní původní klavírní doprovod do orchestrální podoby. Druhou pětici písní instrumentoval v roce 1914 dirigent Vilém Zemánek a později také Jarmil Burghauser a Jan Hanuš.

Po přestávce se publikum může těšit na skladbu sice důvěrně známou, ale pro posluchače bude její provedení nepochybně překvapivé. Zazní smyčcový kvartet e moll Bedřicha Smetany, ale v orchestrální podobě. Kvartet vznikl v roce 1876 v Jabkenicích, kam se skladatel uchýlil po ztrátě sluchu.  A kdy dostal svoji orchestrální podobu? Jejím autorem je maďarsko-americký dirigent George Szell (1897 – 1970), dlouholetý šéf Cleveland Orchestra, mezi jehož předchozí evropská působiště patřil Štrasburk, Darmstadt, Düsseldorf, Berlín i Praha. „Szell byl pověstný úctou k původním záměrům skladatelů. Orchestrální verze Smyčcového kvartetu e moll, jež má své zastánce i odpůrce, je tak zajímavým pokusem o možný nový výklad Smetanova geniálního díla,“ uzavírá Lenka Bočanová.