Červen 2016
V tomto přehledu najdete aktuální seznam premiér zadaného měsíce:

11.06. 2016
Muzikantská pohádka
DJKT Plzeň
Nové divadlo – Malá scéna

26.06. 2016
Hraběnka Marica (klasická opereta)
Slezské divadlo Opava

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .